Modernizacja ul. 1 Maja w Gryfinie

Gryfino

14:44

Ul. 1 Maja w Gryfinie doczeka się gruntownego remontu. Dokładnie chodzi o odcinki od ul. Nadodrzańskiej do skrzyżowania z ul. Chrobrego i od skrzyżowania ul. Chrobrego do ul. Parkowej.

Modernizacja ul. 1 Maja obejmie roboty przygotowawcze np. rozbiórkę nawierzchni czy murków, prace ziemne, a także działania drogowe, takie jak wykonanie podłoża, ułożenie krawężników, położenie nowej nawierzchnia, montaż koszy czy nasadzenia zieleni. Zmiany mają pozwolić na poprawę stanu infrastruktury drogowej w strategicznych miejscach Gryfina. Należą do nich okolice dworca PKP oraz nabrzeża miejskiego.

Całość transportowej inwestycji kosztować będzie Starostwo Powiatowe w Gryfinie prawie 3,7 mln zł, z czego ponad 2,5 mln zł to środki z eurofunduszy. Inwestycja rozpocznie się w marcu 2019 r. i potrwa do grudnia 2020 roku.

Projekt wpisuje się w założenia 5 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Zrównoważony transport”, działanie 5.4 Budowa i przebudowa dróg powiatowych”.

Źródło:WZP