Młodzi radni spotkają się w Sejmiku Wojewódzkim

Pomorze Zachodnie

12:23

Jutro, po raz pierwszy w 2019 roku odbędzie się spotkanie Rady Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego w Sejmiku Województwa. W wydarzeniu udział weźmie marszałek województwa Olgierd Geblewicz oraz przewodnicząca sejmiku Maria Ilnicka-Mądry.

Rada Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego została powołana przez marszałka województwa w 2005 r. Jej członkowie wybierani są na roczną kadencję. To przedstawiciele młodzieżowych rad i miast, organizacji pozarządowych prowadzących działania na rzecz młodzieży oraz organizacji studenckich, a także szkół ponadpodstawowych. Młodzi aktywiści budują społeczeństwo obywatelskie wśród młodzieży i angażują się w sprawy regionu. Organizują wydarzenia, które dają okazję do rozmów z ekspertami, a także zabierają głos w sprawie wojewódzkich programów dotyczących ich grupy społecznej.

Rada w obecnej kadencji liczy trzydziestu pięciu członków.

Źródło:WZP