Miejsce zabaw dla dzieci z Ukrainy w UM Świnoujście

Świnoujście

Urząd miasta w Świnoujściu rejestruje uchodźców z Ukrainy w pomieszczeniu na parterze głównego budynku. Tuż obok pracują panie w wydziale spraw obywatelskich. To one stworzyły w urzędzie kącik dla dzieci z Ukrainy. Każda z nich przyniosła z domu co miała: kolorowanki, pluszowe zabawki, kredki, tablicę do rysowania itd. Dokupiły również słodycze. 

Tak jak do wszystkich placówkach tego typu, także do świnoujskiego urzędu przychodzą głównie kobiety z dziećmi.

Fot. BIK UM Świnoujście

 Nie spędzają co prawda u nas w urzędzie dużo czasu, ale czasami muszą poczekać chwilę na mamę – mówią panie z wydziału spraw obywatelskich. – Nie chciałyśmy, żeby stały smutne, w obcym miejscu, wśród ludzi mówiących obcym dla nich językiem.

Każde dziecko może wziąć ze sobą pluszową maskotkę, słodycze i kolorowankę. Do inicjatywy pań z WSO najpierw dołączyły pracownice z wydziału podatków i opłat lokalnych, które również pracują na parterze, a zaraz potem pracownicy z pozostałych pięter urzędu. Dzięki temu do kącika codziennie trafiają nowe zabawki, słodycze itp.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl