Kolejne samorządy ze wsparciem UE

Pomorze Zachodnie

13:41

Ponad 18 mln zł eurofunduszy trafi do pięciu samorządów w celu sfinansowania sześciu lokalnych inwestycji. Środki te będą przeznaczone na termomodernizacje i rewitalizacje przestrzeni publicznych w zachodniopomorskich gminach. Umowy na przekazanie funduszy będą podpisane z lokalnymi samorządami jeszcze w tym tygodniu.

Kto podpisze umowy i jakie działania otrzymają wsparcie?

Drawno zrewitalizuje przestrzenie w trzech miejscowościach: Drawno (budowa nowego miejsca integracyjnego nad jeziorem Grażyna), Niemieńsko (budowa budynku na potrzeby świetlicy), Świeciechowo (odnowienie ciągu komunikacyjnego wzdłuż Alei Kasztanowej). Całkowity koszt inwestycji to 1,6 mln zł, w tym wsparcie UE: 1,4 mln zł

Postomino przewiduje budowę w miejscowości Pieńkowo boiska trawiastego do piłki nożnej, boiska do siatkówki, wiaty rekreacyjnej, budynku świetlicy, elementów małej architektury, ponad 1,7 km drogi dojazdowej oraz ścieżki rowerowej. Całkowity koszt inwestycji to 4,6 mln zł, w tym wsparcie UE: 3,9 mln zł.

Sławno zajmie się natomiast rewitalizacją w Noskowie, która obejmie budowę boiska wielofunkcyjnego z placem zabaw dla dzieci, renowację trawiastego boiska piłkarskiego oraz modernizację drogi dojazdowej. Całkowity koszt inwestycji to 1,8 mln zł, w tym wsparcie UE: 1,5 mln zł.

Umowy te będą kolejnymi z porozumień podpisywanych w ostatnim czasie z beneficjentami 9 Osi Priorytetowej „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich”. W zakończonym w pierwszym kwartale 2018 roku konkursie Zarząd Województwa przyznał dofinansowanie dla 48 przedsięwzięć tego typu. Przeznaczył na ten cel prawie 100 mln zł unijnego wsparcia.

Źródło:WZP