Długi czerwcowy weekend w Urzędzie Miasta

Szczecin

08:48

12 czerwca br. (piątek) szczeciński magistrat będzie nieczynny. Jest to związane z przypadającym dzień wcześniej świętem Bożego Ciała.

Urząd Miasta Szczecin poinformował, że „zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu Pracy wyznaczenie dnia wolnego (12 czerwca) nastąpiło w zamian za święto przypadające w dniu wolnym od pracy, tj. w sobotę 15 sierpnia 2020 r.”.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin