Czterech chętnych na przebudowę ul. Górnośląskiej

Szczecin

15:55

Urząd Miasta Szczecin poinformował, że dziś w siedzibie spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie odbyło się otwarcie kopert w przetargu na przebudowę ulicy Górnośląskiej. Swoje oferty złożyły cztery podmioty.

Miasto zabezpieczyło na realizację inwestycji 27,36 mln zł. Co ciekawe, wszystkie oferty złożone w przetargu mieszczą się w założonym budżecie. Najniższą kwotę zaproponowała firma Musing Bud, która swoje usługi wyceniła na 17,13 mln zł (to cena aż o ponad 10 mln zł niższa od tej, którą przewidziało miasto). Pozostałe trzy oferty są już sporo wyższe i opiewają na kwoty: 20,25 mln zł (Strabag), 22,08 mln zł (Budimex) i 24,29 mln zł (konsorcjum firm Roverpol i Rover Infraestructuras). Teraz dokumenty przeanalizuje komisja przetargowa, ale realizacja inwestycji jest praktycznie pewna.

O inwestycji

Ulica Górnośląska znajduje się na prawobrzeżu na obszarze osiedla Międzyodrze Wyspa Pucka (na wschód od Centrum miasta). Usytuowana jest na terenie położonym pomiędzy Basenem Górnośląskim, Basenem Górniczym (Kaszubskim) i rzeką Parnicą. Obsługuje tereny inwestycyjne. Od południa ma połączenie z drogą obsługującą DK10 (tj. z ul. Gdańską).

W ramach inwestycji zaplanowano:

 • przebudowę ulic oraz budowę nowych połączeń ulic w celu usprawnienia komunikacji;
  budowę ciągów pieszych;​
 • przebudowę kolizyjnych sieci (sieci elektroenergetyczne, sanitarne, wodociągowe, teletechniczne);
 • przebudowę/budowę zjazdów publicznych;
 • budowę miejsc postojowych;
 • zapewnienie systemu odwodnienia poprzez przebudowę/budowę kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami oczyszczającymi;
 • oznakowanie drogi;
 • podniesienie nośności nawierzchni dróg i ulic;
 • budowę/przebudowę oświetlenia ulicznego;
 • prace przy zagospodarowaniu zieleni.

Inwestycja powinna być zrealizowana w terminie 15 miesięcy liczonych od dnia podpisania umowy. Nadzór nad realizacją inwestycji będzie sprawować spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Układ drogowy na Międzyodrzu

Przebudowa układu drogowego na Międzyodrzu to jedna z największych inwestycji komunikacyjnych, która będzie realizowana w Szczecinie w najbliższych latach. Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa i organizacji ruchu oraz zapewnienie obsługi komunikacyjnej dla szczecińskiego portu. W ramach zadania zmodernizowane zostaną m.in. ulice: Gdańska, Energetyków, Górnośląska. Zmieni się także układ dróg na Łasztowni, którą z Nabrzeżem Wieleckim połączy Most Kłodny.

Nowa przeprawa zlokalizowana będzie w pobliżu Trasy Zamkowej, połączy Centrum Miasta z obszarem rewitalizowanej Łasztowni. Będzie to konstrukcja wantowa z wysokim na około 100 metrów pylonem oraz 24 linami podtrzymującymi pomost. Po moście będą poruszać się piesi, rowerzyści samochody oraz tramwaje. Konstrukcja umożliwi również zachowanie najwyższej klasy żeglowności.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin