Brzdąc na emigracji 2021

Szczecin

Trudna sytuacja pandemiczna zmusiła organizatorów imprezy pn. „Brzdąc” do zastąpienia jej wizytami w placówkach działających na rzecz najmłodszych.

Na dni od 25 maja do 1 czerwca zaplanowano dotarcie do 11 miejsc: domu samotnej matki, ośrodka dla dzieci niesłyszących, świetlic środowiskowych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie Szczecina i naszego województwa.

Wizytę na oddziale dziecięcym szpitala w Zdrojach zaplanowano na 1 czerwca (godz. 10:00), a na Oddziale Świętego Mikołaja Szpitala przy ul. Unii Lubelskiej na godz. 14:00.

W wydarzeniu wezmą udział artyści, którzy w reżimie sanitarnym poprowadzą zabawy i programy artystyczne dla dzieci. Dzieci na pewno ucieszą się z otrzymania materiałów plastycznych, sprzętu sportowego i zestawów słodyczy.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl