Będzie bezpieczniej na przejściach dla pieszych na ul. Wojska Polskiego

Wałcz

21:02

Na ulicy Wojska Polskiego w Wałczu zostanie poprawione bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych. Chodzi o odcinek wjazdowy DK22 do Wałcza od strony Jastrowia. To długa, prosta drogą, na której znajdują się 4 przejścia dla pieszych. W ostatnich 3 latach dochodziło tam do wypadków z pieszymi.

O wprowadzenie koniecznych zmian zabiega wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz. – Mieszkańcy zwracali uwagę na ten niebezpieczny odcinek, często dochodzi tam do wypadków – mówi wicewojewoda Subocz – Poprawa bezpieczeństwa pieszych w takich miejscach to kwestia priorytetowa.

W ramach doraźnych działań zaradczych w lutym tego roku, znaki informujące o przejściu dla pieszych zostały umieszczone na tle folii fluorescencyjnej. Ponieważ do wypadków dochodzi tam głównie po zmroku, do końca roku planowane jest także doświetlenie newralgicznych przejść dla pieszych. GDDKiA ma natomiast wykonać spowolnienie ruchu na wjeździe do Wałcza oraz zmienić lokalizację przejść dla pieszych i wykonać na nich azyle umożliwiające bezpieczne pokonanie jezdni. GDDKiA oraz Komenda Wojewódzka W Szczecinie po wspólnej analizie problemu, mają nadzieję, ze rozwiązanie to pozwoli w sposób kompleksowy poprawić bezpieczeństwo na tym odcinku drogi.

Źródło:GDDKiA