Badacze ZUT w programie OPUS 25

Szczecin

10:04
Opus 25
Fot. Aurelia Kołodziej / ZUT w Szczecinie

W tegorocznym rozdaniu grantów w ramach programu OPUS uczelnia potwierdziła swoją wysoką rangę w dziedzinie badań naukowych. Konkurs OPUS 25 organizuje Narodowe Centrum Nauki dla naukowców na każdym etapie kariery.

W obliczu rosnącej liczby zgłaszanych wniosków w konkursach Narodowego Centrum Nauki (NCN) i jednoczesnego ograniczenia budżetu instytucji, finansowanie badań staje się wyzwaniem. Tylko najwybitniejsze projekty mają szansę przejść weryfikację i otrzymać wsparcie z zewnętrznych programów.

ZUT w Szczecinie wyróżniła się dwoma projektami, co czyni ją jedną z nielicznych w regionie, obok Uniwersytetu Szczecińskiego, które znalazły się na zwycięskich listach rankingowych.

W ramach programu OPUS 25, jeden z zaakceptowanych do finansowania projektów należy do prof. dr hab. inż. Mirosławy El Fray. Projekt ten skupia się na pionierskich badaniach mających na celu opracowania nowych wstrzykiwalnych biomateriałów, które posłużą za rusztowania dla regeneracji uszkodzonych tkanek w rekonstrukcji złamań kości. Projekt o nazwie „Nowe biomateriały na podstawie supramolekularnych i termoczułych sieci polimerowych” otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 779 980 zł.

Drugim zwycięskim projektem jest badanie wpływu pola elektromagnetycznego na transport składników farmaceutycznie czynnych przez różne bariery, w tym naturalne i sztuczne membrany. Projekt, przygotowany przez prof. dra hab. inż. Rafała Rakoczego, ma na celu opracowanie systemów przezskórnego podawania leków wspomaganego polem elektromagnetycznym. Kwota dofinansowania dla tego projektu o nazwie „Systemy przezskórnego podawania leków wspomagane polem elektromagnetycznym” wynosi 2 237 541 zł.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl