Ambasador Szczecina 2024 – zgłoś kandydata!

Szczecin

08:30
Ambasador Szczecina 2024
Źródło: UM Szczecin

Przyjmowanie propozycji kandydatur na laureatów honorowego tytułu „Ambasador Szczecina 2024” potrwa do 31 maja 2024 roku. Zgłaszane osoby lub grupy, a także instytucje lub obiekty ruchome, takie jak pojazdy czy statki, powinny spełniać podstawowy warunek tj. promować pozytywny wizerunku Szczecina zarówno w kraju, jak i za granicą.

Osoby uprawnione do zgłaszania kandydatur to jednostki posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z wyjątkiem członków Kapituły, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które ustawowo mają zdolność prawną.

Zgłoszenia należy składać poprzez wniosek dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w dziale informacji Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta. Wypełniony wniosek można przesłać tradycyjną pocztą na adres: Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, lub elektronicznie na adres: boi@um.szczecin.pl.

Równocześnie trwa rekrutacja członków Kapituły honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”. Mieszkańcy Szczecina, którzy chcieliby uczestniczyć w wyborze „Ambasadora Szczecina” 2024, mogą przesyłać zgłoszenia do 22 kwietnia 2024 roku, podając imię, nazwisko oraz adres zwrotny na adres: ambasadorszczecina@um.szczecin.pl. Spośród nadesłanych zgłoszeń losowo zostaną wybrani trzej mieszkańcy Szczecina, którzy staną się członkami Kapituły.

Zobacz także:

Znamy kolejnych Ambasadorów Szczecina

 

/Źródło: UM Szczecin/