Zmiana organizacji w punkcie recepcyjnym dla uchodźców

Szczecin

13:11
punkt recepcyjny
Fot. ZUW Szczecin

Od 3 marca 2022 roku w Szczecinie jest otwarty punkt recepcyjny dla uchodźców z Ukrainy. Pomoc polega na znalezieniu miejsc noclegowych, żywności, doraźnej opieki medycznej, wykonywaniu tłumaczeń, czy przewożeniu do docelowego punktu zakwaterowania. Wsparcia można szukać przy Al. Piastów 40A oraz hali przy ul. Sowińskiego 7.

Od rozpoczęcia działalności punktu w tych lokalizacjach z pomocy skorzystało prawie 14 000 osób. Do obsługi punktu przydzielono 112 pracowników z wydziałów Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz instytucji, m.in: Kuratorium Oświaty i wojewódzkich inspekcji: Handlowej; Nadzoru Budowlanego; Ochrony Roślin i Nasiennictwa; Ochrony Środowiska, Transportu Drogowego. Wsparcia udzielają również pracownicy i wolontariusze, m.in. ze Stowarzyszenia SOS dla Rodziny.

Od 1 czerwca 2022 roku opiekę nad uchodźcami w całości przeniesiono do hali przy ul. Sowińskiego. Dostępnych jest 180 miejsc. Powodem zmiany organizacji się zmniejszająca się liczba uchodźców przyjeżdżających do Szczecina. Aktualnie z zakwaterowania w punkcie recepcyjnym korzysta dziennie 30-40 osób.

 Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl