Tymczasowe kontrole graniczne

20160704111052.jpg

W Polsce wprowadzono tymczasową kontrolę na granicach wewnętrznych Schengen tj. z Czechami, Niemcami, Litwą, Słowacją oraz w portach morskich i lotniczych stanowiących granicę wewnętrzną strefy Schengen. Kontrola będzie trwała do 2 sierpnia 2016 r. Również od 4 lipca zawieszony został mały ruch graniczny na granicy z Ukrainą i Rosją. Względy są identyczne. Chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa podczas szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży.

Dzisiaj w nocy przywróciliśmy kontrole na naszej granicy w ramach strefy Schengen (…) Zostało powołanych 260 mobilnych punktów kontroli. Chodzi o bezpieczeństwo, jest to działanie standardowe – powiedział minister Mariusz Błaszczak podczas wizyty w punkcie kontroli granicznej w Kołbaskowie.

Minister Mariusz Błaszczak i wojewoda Piotr Jania wizytowali dziś punkt kontroli granicznej w Kołbaskowie. Jest to jedno z 260 tego rodzaju miejsc, które powołano w związku z wprowadzeniem tymczasowej kontroli.

Granice naszego kraju są strzeżone w sposób profesjonalny przez Straż Graniczną. Tymczasowe kontrole są działaniem standardowym, nie będzie problemu z przekraczaniem granicy – podkreślił szef MSWiA. Minister zapewnił, ze kontrole odbywają się w sposób bardzo sprawny, w ciągu kilku sekund oficer Straży Granicznej może sprawdzić personalia kierowcy. – Polska jest krajem bezpiecznym oraz gościnnym. Zapraszamy, aby w Polsce spędzić wakacje, zapraszamy także pielgrzymów na Światowe Dni Młodzieży – powiedział minister Mariusz Błaszczak.

Tymczasowa kontrola graniczna realizowana będzie przez patrole Straży Granicznej, wykorzystujące mobilne terminale do kontroli granicznej oraz pojazdy specjalistyczne tzw. schengenbusy wyposażone w sprzęt umożliwiający przeprowadzenie kontroli granicznej poza przejściem granicznym, a same kontrole będą prowadzone w sposób wyrywkowy. Przywrócenie kontroli nie będzie uciążliwe dla podróżnych. Decyzja ta nie oznacza powrotu do stanu sprzed wejścia Polski do strefy Schengen, czyli do przejść granicznych ze szlabanami.

Osoby odwiedzające w tym czasie Polskę powinny być przygotowane na poddanie się procedurom kontroli, zarówno dokumentów, jak i pojazdu, którym podróżują. W przypadku obywateli RP i innych państw Strefy Schengen, w razie kontroli granicznej, należy okazać dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo (paszport albo dowód osobisty). Obywatele państw trzecich, czyli spoza UE powinni mieć ważny paszport i wizę, jeśli jest wymagana.

Źródło: www.mswia.gov.pl