Samorząd województwa przejmie Ogród Dendrologiczny w Przelewicach?

Ewentualne przejęcie kompleksu pałacowo-folwarcznego w Przelewicach przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego było tematem wczorajszego spotkania marszałka Olgierda Geblewicza i wicemarszałka Olgierda Kustosza z wójtem oraz radnymi gminy Przelewice. 

Czwartkowe spotkanie zostało zorganizowane, bo gmina Przelewice już od dłuższego czasu sygnalizowała problemy finansowe z utrzymaniem obiektu.

– To dla Pomorza Zachodniego cenny ośrodek turystyczny, o wyjątkowych walorach przyrodniczych i historycznych. Samorząd Województwa dostrzega potencjał tego miejsca oraz docenia zaangażowanie Gminy i próby jego wykorzystania. Zdajemy sobie także sprawę z trudności, które Państwo napotykają przy realizacji planów dotyczących ogrodu i jego utrzymania – mówił marszałek Olgierd Geblewicz.

Fot. Materiały Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

Na spotkaniu padła propozycja przejęcia Ogrodu Dendrologicznego przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego. Pozwoliłoby to odciążyć budżet gminy, a obiekt mógłby nadal funkcjonować na dotychczasowych zasadach. Taka zmiana wymaga jednak zgody Rady Gminy Przelewice i radnych Województwa Zachodniopomorskiego.

Ogród Dendrologiczny w Przelewicach o powierzchni 30 ha to jeden z najcenniejszych obiektów przyrodniczych w Polsce. Tysiące turystów przyciąga bogata kolekcja drzew i krzewów ze strefy klimatu umiarkowanego całego świata. W odbudowanym w 2006 r. XIX-wiecznym pałacu mieszczą się sale konferencyjne, szkoleniowe, laboratoria i pokoje gościnne. Należący do gminy Przelewice obiekt od 1976 roku jest wpisany do rejestru zabytków.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl