Nowa przystań jachtowa i trasa rowerowa w gminie Trzebiatów

Rowerowa ścieżka połączy Nowielice, Trzebusz i Mrzeżyno, a żeglarska infrastruktura przybędzie w Mrzeżynie.

Nową trasą prosto nad morze

Droga dla cyklistów będzie mieć długość 7,5 km. Wzdłuż planowanej trasy, która przebiegać będzie na dawnym nasypie kolejowym, nie zabraknie ławek, wiat przystankowych, a także stanowisk ze stojakami na rowery „Bike&Ride”, które zlokalizowane zostaną przy przystanku autobusowym w Mrzeżynie oraz przy centrum przesiadkowym w Trzebiatowie.

Ponadto nowa ścieżka rowerowa ma stać się alternatywnym sposobem transportu w gminie Trzebiatów, a w efekcie pozwolić również zmniejszyć emisję szkodliwych substancji do atmosfery. Zakończenie realizacji projektu przewidziano na grudzień 2018 roku. Koszt budowy infrastruktury to prawie 2,5 mln zł. Unijne wsparcie wyniesie ponad 2 mln zł. Inwestycja wpisuje się w założenia 2 Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 „Gospodarka niskoemisyjna”, działanie 2.1 „Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu”.

Nowa przystań gratką nie tylko dla żeglarzy

Nowa przystań powstanie na terenie portu morskiego w Mrzeżynie. Dla żeglarzy, ale także mieszkańców czy turystów wybudowane zostaną miejsca postojowe dla jachtów oraz utwardzony zostanie plac składowy wyposażony w stojaki do zimowania łodzi wraz z wciągarką do demontażu masztów. Nie zabraknie również zaplecza sanitarnego przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Tym sposobem uatrakcyjnimy jakość oferty turystycznej dla miasta, ale także dla całego regionu. Liczymy też na przyciągnięcie w nasze gościnne nadmorskie progi jeszcze większej liczby pasjonatów żeglarstwa – przekonywał burmistrz Józef Domański.

Inwestycja będzie realizowana od kwietnia 2017 roku do czerwca 2018 roku. Jej koszt to prawie 1,3 mln zł. Unijna pomoc wyniesie ponad 622 tys. zł. Zadanie wpisuje się w założenia 4 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Naturalne otoczenie człowieka”, działania 4.9 „Rozwój zasobów endogenicznych”.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego