Jak może wyglądać promenada w Świnoujściu

A co chodzi? O to, aby dzielnica nadmorska odzyskała swój blask, nabrała oryginalnego charakteru. Stała się prawdziwą wizytówką Świnoujścia. Miejscem, gdzie ludzie będą chętnie przebywali i do którego będą wracali.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej oficjalnie ogłoszono wyniki konkursu. Otwarto również pokonkursową wystawę, na której można obejrzeć wszystkie propozycje architektów. Wystawa czynna będzie do końca miesiąca.

Bez pierwszego miejsca

Do konkursu zgłosiły się pracownie architektoniczne ze Szczecina, Gdyni, Poznania i Wrocławia. Komisja konkursowa nie przyznała pierwszego miejsca. Żadna z propozycji, jako sama w sobie, nie spełniała w pełni oczekiwań co do wizji przyszłej dzielnicy nadmorskiej Świnoujścia. Przyznano natomiast miejsca drugie, trzecie oraz wyróżnienia.

Będziemy chcieli kontynuować współpracę z pracowniami projektowymi, które zajęły drugie i trzecie miejsce – mówi zastępca prezydenta miasta Barbara Michalska. – Tak, abyśmy wspólnie wypracowali jeden projekt, który ostatecznie będzie mógł być realizowany.

Wszystkie prace biorące udział w konkursie zostaną zaprezentowane na specjalnej wystawie pokonkursowej.

Drugie miejsce zajęła koncepcja przygotowana przez firmę Domino Grupa Architektoniczna Wojciech Dunaj ze Szczecina, a trzecie PP Studio Patryk Pniewski z Gdyni.

Oceniając przygotowane prace jury najwięcej (60 na 100 możliwych) punktów przyznawało za zapewnienie nowej jakości i atrakcyjności tej części dzielnicy nadmorskiej. Żadna ze złożonych prac nie otrzymała maksymalnej ilości punktów. W końcowej ocenie, po uwzględnieniu wszystkich kryteriów najwyższą notę otrzymała Domino Grupa Architektoniczna Wojciech Dunaj ze Szczecina – 86, 30 na 100 możliwych.

Po co taki konkurs?

Tytuł konkursu brzmiał „Kurort nadmorski Świnoujście – nowa wizja przestrzeni publicznej”.

Koncepcja miała obejmować między innymi istniejące promenady wzdłuż ulic Żeromskiego i Uzdrowiskowej, projektowany ciąg pieszy w pasie wydm, międzynarodową trasę rowerową, dojścia do plaży (istniejące i projektowane) oraz planowane tzw. „Forum kurortu”, czyli centralny plac o funkcji reprezentacyjnej wraz z istniejącą muszlą koncertową i dodatkową zabudową towarzyszącą o funkcji kulturalno – usługowej.

Zadaniem projektantów miało być znalezienie rozwiązania, które pozwoli na uzyskanie oryginalnego charakteru miasta kurortu, który będzie charakterystyczny dla Świnoujścia. Koncepcja ma zawierać pomysły na rozwiązanie ciągów pieszych, pieszo-jezdnych i jezdnych w powiązaniu z układem komunikacyjnym tej części miasta oraz dotyczące pasa zieleni i związanych z nimi małej architektury, oświetlenia i systemu nawodnienia.

Głównym celem konkursu było przywrócenie atrakcyjności dzielnicy nadmorskiej, poprzez wykreowanie przyjaznej przestrzeni publicznej, uwzględniającej współczesne potrzeby różnych grup odbiorców z zachowaniem zasad poszanowania środowiska naturalnego. Hasłem przewodnim jest człowiek – jego potrzeby, wchodzenie w interakcję z drugim człowiekiem i elementami zagospodarowania przestrzeni, zaspokojenie potrzeb kulturalnych, dbałości o dobrą kondycję. Powinno stanowić wizytówkę miasta, odznaczać się wysoką jakością zagospodarowania.

Źródło: Urząd Miasta Świnoujście