Jak będzie wyglądało plażowanie w czasie epidemii? Są wytyczne sanepidu

Już wkrótce w wielu miejscach na Pomorzu Zachodnim rozpocznie się sezon kąpielowy. W tym roku ze względu na epidemię koronawirusa plaże i kąpieliska będą funkcjonować według specjalnych wytycznych, które właśnie opublikował sanepid. 

Sezon kąpielowy w Polsce trwa od 1 czerwca do 30 września. W naszym regionie jako pierwsze rozpoczyna działalność kąpielisko w Starym Kaleńsku, gdzie zażywać kąpieli i plażować można już od dziś.

Pozostałe kąpieliska zostaną otwarte pod koniec czerwca lub na początku lipca br. Jeśli planujecie w tym roku wypoczynek nad wodą, to koniecznie powinniście zapoznać się z wytycznymi przygotowanymi przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny oraz Główny Inspektorat Sanitarny.

Plażowanie w rygorze sanitarnym

Zgodnie z zaleceniami sanepidu, na jednego plażowicza muszą przypadać co najmniej 4 m2 plaży (nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących). Jeśli wstęp na kąpielisko jest biletowany, to maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie na terenie obiektu zostanie określona przez jego zarządcę. Natomiast w przypadku kąpielisk nadmorskich, na których nie ma możliwości weryfikacji liczby plażowiczów, należy zachowywać dystans społeczny (4 m2 na każdego użytkownika).

Inne ważne zalecenia:

  • należy zachowywać dystans społeczny i minimalną odległość od osób postronnych na całym obszarze obiektu, zarówno podczas kąpieli w wodzie, jak i w czasie oczekiwania na wejście na teren kąpieliska (z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących),
  • należy unikać zatłoczonych plaż/miejsc lub zgromadzeń na terenie kąpieliska,
  • należy stosować środki ochrony zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa,
  • zaleca się szczególnie staranne zasłanianie ust i nosa (z użyciem chusteczki) podczas kaszlu i kichania,
  • należy korzystać z własnego sprzętu turystycznego, przyborów toaletowych (koce, pledy, leżaki, maty, ręczniki, sprzęt do nauki lub ułatwienia pływania, sprzęt ochronny),
  • zaleca się szczególną dbałość o higienę rąk – częste mycia rąk wodą z mydłem oraz/lub ich dezynfekcja, po skorzystaniu z toalety, także po kontakcie z wszelkimi powierzchniami/urządzeniami publicznego użytku,
  • należy zachowywać czystość w otoczeniu, wyrzucać odpady do właściwych pojemników, zgodnie z zasadami segregacji, o ile to możliwe,
  • nie należy korzystać z kąpielisk w przypadku złego samopoczucia i podwyższonej ciepłoty ciała, infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,
  • nie należy korzystać z kąpielisk w przypadku przebywania na kwarantannie lub w izolacji oraz zamieszkiwania z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji izolacji, a także w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl