ZWiK – lider wśród firm wodociągowych w dziedzinie OZE – zaprezentuje się na konferencji Energia Miasta Szczecin

Konferencja Energia Miasta Szczecin to okazja, by dowiedzieć się o tym jak ZWiK doszedł do produkcji ponad 30% energii, która potrzebna jest spółce do bieżącego funkcjonowania oraz jakie innowacyjne rozwiązania wprowadzone zostały w Szczecinie. Podczas wydarzenia, które odbędzie się 21-22 marca uczestnicy nie tylko będą słuchać specjalistów, ale także dostaną wyjątkową możliwość wejścia do miejsc na co dzień niedostępnych ze względu na swoją specyfikę.

Mariusz Patyk, dyrektor ds. technicznych najpierw opowie o działaniach i planach ZWiK, by później oprowadzić gości między innymi po Oczyszczalni Ścieków Pomorzany – informuje Hanna Pieczyńska, rzesznik prasowy ZWiK. 

 

Nie każdy ma dostęp do oczyszczalni ścieków

Zaburzenie choćby części skomplikowanych procesów zachodzących tam każdego dnia mogłoby mieć katastrofalne skutki. Uczestnicy konferencji Energia Miasta Szczecin będą mieli okazję zobaczyć z bliska, jakie działania są tam prowadzone. Dowiedzą się nie tylko o tym jak to się dzieje, że ścieki oczyszczane są do tego stopnia, że woda którą oddajemy do Odry jest czystsza niż ta, która płynie w korycie, ale wiele więcej.

Proces oczyszczania ścieków nierozerwalnie związany jest z powstawaniem odpadów i osadów. Zatrzymane na kratach większe nieczystości – skratki po sprasowaniu gromadzone są w pojemnikach kontenerowych, a następnie odwożone są do utylizacji przez podmioty zewnętrzne posiadające stosowne pozwolenia i decyzje. Piasek wytrącony w piaskownikach tłoczony jest do separatorów piasku i również wywożony przez firmę zewnętrzną do dalszego zagospodarowania. Osady ściekowe, powstałe w procesie oczyszczania, poddajemy stabilizacji beztlenowej i odwodnieniu. Powstający podczas stabilizacji osadów biogaz wykorzystywany jest do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

Przefermentowany osad, z którego pozyskiwany jest biogaz jest następnie odwadniany na prasach taśmowych i kierowany do dalszej termicznej obróbki. W wyniku procesów tam zachodzących osad jest najpierw suszony, a następnie spalany. Ciepło uzyskiwane w procesie spalania jest wykorzystywane do procesu jego suszenia tak więc cały proces staje się samowystarczalny energetycznie.

Brzmi strasznie? Wszystko pokażemy i wtedy stanie się jasne. Oczyszczalnia Ścieków Pomorzany to nie jedyne miejsce, które zaprezentujemy. Uczestnicy zobaczą również turbinę prądotwórczą Francisa w ZPW „Pomorzany”. To absolutnie nowatorska, druga taka instalacja w Polsce, wykorzystująca do produkcji energii spadek grawitacyjny wody w rurociągu – dodaje Hanna Pieczyńska.

OZE w ZWiK

Całość prądu wyprodukowanego z odnawialnych źródeł energii w 2023 roku to imponujące 8 911 MWh. W 2022 roku było to  8197 MWh. To przełożyło się na wymierne korzyści ekonomiczne. Prąd ZWiK pozyskuje ze słońca, wody i ścieków.

Co ważne, lokalizacja i moc „ZWiK-owych elektrowni” zostały dobrze przemyślane. Zgodnie z założeniem prąd zużywany jest na miejscu przez urządzenia elektryczne niezbędne do produkcji wody do picia i oczyszczania ścieków komunalnych. Dzięki temu, aktualnie 30% energii elektrycznej zużywanej w Spółce pochodzi z własnych instalacji.

Zakład inwestuje w znaną wszystkim fotowoltaikę, ale korzysta także z mniej rozpoznawalnych rozwiązań takich jak biogaz powstały w procesie oczyszczania ścieków. Panele fotowoltaiczne zamontowane są w 6 miejscach: ZPW Miedwie, UW Żelewo, ZPW Pilchowo, PW Warszewo, PW Zdroje i na budynku administracyjnym. 10546 elementów o łącznej powierzchni 17200 m2, czyli tyle ile wynosi powierzchnia dachu na stadionie Pogoni Szczecin lub 2,5 boiska!

Największy udział w produkcji energii mają gazogeneratory w Oczyszczalni Ścieków Pomorzany: 4 834 MWh w 2023 roku (4289 MWh w 2022 r.). Daje to samowystarczalność energetyczną na poziomie ponad 55% – mówi Hanna Pieczyńska.

Kolejne farmy fotowoltaiczne pojawią się między w Kijewie, PŚK Białowieska oraz w 4 innych lokalizacjach powiększając łączną moc naszych paneli o kolejnych prawie 500 kW.

O WYDARZENIU

O tym, jak ważne jest budowanie niezależności energetycznej dla samorządów i jak można osiągnąć ten cel w najbliższym czasie będą dyskutować uczestnicy konferencji Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 – Energia Miasta Szczecin, która już 21-22 marca odbędzie się w Netto Arenie.

Szczecin jest liderem w samowystarczalności energetycznej wśród dużych miast. W 2023 roku dzięki korzystaniu z odnawialnych źródeł energii oraz własnej produkcji energii miasto zaoszczędziło 16 mln złotych. Prawie 8 mln złotych oszczędności udało się wypracować dzięki produkcji energii elektrycznej w procesie spalania śmieci, pozostała kwota to oszczędności z tytułu niezakupionego prądu, a wyprodukowanego przez OZE.

Na przykładzie największych spółek komunalnychszczecińskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, który jest liderem wśród krajowych firm wodociągowych w dziedzinie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, zaprezentowane zostaną korzyści z produkcji energii z farm fotowoltaicznych, turbiny Francisa oraz  biogazu. W spotkaniu wezmą także udział specjaliści z EcoGeneratora, z którego wyprodukowana energia zaspakaja nie tylko własne potrzeby, ale także pokrywa znaczną część zapotrzebowania miasta.

Do udziału zaproszono także przedstawicieli Ambasady Królestwa Danii, światowego lidera w produkcja biogazu z odpadów rolniczych i organicznych oraz przedstawicieli firm z branży energetycznej oferujących rozwiązania dla samorządów. O rozwiązaniach dla samorządów opowiedzą też przedstawiciele Szczecińskiej Energetyki Cieplnej, którzy bazując na własnych doświadczeniach zaprezentują nowe spojrzenie na rozwój energetyczny Szczecina. Jednym z większych wyzwań branży ciepłowniczej jest przekształcenie tradycyjnych modeli energetycznych miast w zrównoważone rozwiązania energetyczne.

 

Szczegóły dotyczące wydarzenia oraz rejestracji TUTAJ.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin

Zobacz także:

ZWiK pozyskuje prąd ze słońca, wody i ścieków

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl