Znamy zwycięską wizję alei Wojska Polskiego w Szczecinie [wizualizacje]

Zwycięzcą konkursu architektonicznego na zagospodarowanie przestrzeni publicznych na alei Wojska Polskiego została Pracownia Projektowa Archaid.

Ogłoszenie wyników konkursu na opracowanie zagospodarowania przestrzeni publicznych w obszarze alei Wojska Polskiego w Szczecinie odbyło się dziś w Miejskiej Bibliotece Publicznej „ProMedia” przy al. Wojska Polskiego 2 w Szczecinie.

Urząd Miasta Szczecin poinformował, że z 27 podmiotów dopuszczonych do udziału w konkursie swoje prace złożyło tylko 5. Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 35 tysięcy złotych brutto oraz zostanie zaproszony do udziału i negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zdobywca drugiej nagrody otrzyma 20 tysięcy złotych brutto, a trzej zdobywcy wyróżnień po 5 tysięcy złotych brutto.

rewitalizacja alei Wojska Polskiego w Szczecinie
Wizualizacja: Urząd Miasta Szczecin

Zdaniem Sądu Konkursowego zwycięski projekt daje szansę najlepszego rozwiązania problemów funkcjonalnych, przestrzennych, programowych i społecznych. „W efekcie realizacji nagrodzonego I Nagrodą projektu, przywrócone zostanie Alei Wojska Polskiego właściwe znaczenie w życiu mieszkańców oraz dostosowana zostanie ona do współczesnych zasad kształtowania równowagi między złożonymi potrzebami komunikacyjnymi, społecznymi, gospodarczymi i kulturalnymi” – czytamy w komunikacie prasowym przesłanym przez Centrum Informacji Miasta.

rewitalizacja alei Wojska Polskiego w Szczecinie
Wizualizacja: Urząd Miasta Szczecin

Nagrodę I przyznano pracy za:

  1. Propozycję urządzenia ulicy – z jednolitym pasem zieleni, pozwalającym na wygodne i efektywne skośne parkowanie, naprzemiennie dostępne z dwóch jezdni – silnie akcentujące kierunek i nadające Alei Wojska Polskiego silną tożsamość na całym przebiegu.
  2. Zróżnicowanie propozycji projektowych z ich dostosowaniem do bezpośredniego kontekstu otoczenia.
  3. Rozwiązania sprzyjające komfortowi i bezpieczeństwu pieszych, z przejściami optymalnie dostosowanymi do najważniejszych relacji poprzecznych i dojść przy skrzyżowaniach, w tym na wyspę środkową Placu Zgody oraz dla korzystających z miejsc postojowych w pasie środkowym.
  4. Prostotę i elegancję oszczędnie i celowo użytych środków kompozycyjnych, uporządkowanych w relacji do cech poszczególnych odcinków Alei tj. drzew, żywopłotów, estetycznie i funkcjonalnie zaprojektowanych mebli miejskich.
  5. Związek kompozycji Alei z cechami miejsca i historyczną wartością Alei i jej otoczenia.
  6. Sposób zagospodarowania przestrzeni publicznych, w tym dawnej „ściany Płaczu”, propozycję zadaszenia – loggi miejskiej – w miejscu utraconego narożnika Placu Zgody.
  7. Właściwe rozwiązanie wjazdu w Aleję Wojska Polskiego z Placu Zwycięstwa, z bezpiecznym przedłużeniem chodnika ulicy Krzywoustego;
  8. Ekonomikę wykorzystania powierzchni ulicy, właściwy dobór promienia wyspy środkowej na Placu Zgody oraz przemodelowanie ronda na skrzyżowaniu z ulicą Jagiellońską.
  9. Proste i estetyczne ukształtowanie przestrzeni na zapleczu bloków mieszkalnych SM Śródmieście;
  10. Estetyczne i harmonijne propozycje kolorystyki fasad budynków.
rewitalizacja alei Wojska Polskiego w Szczecinie
Wizualizacja: Urząd Miasta Szczecin

Laureaci konkursu:

I Nagroda – Pracownia Projektowa Archaid Jacek Szewczyk
II Nagroda – Domino Grupa Architektoniczna Wojciech Dunaj
I Wyróżnienie – Inarko Sp. z o.o.
II Wyróżnienie – Jakub Gołębiewski, Wiktor Kuchniak, Michał Jaroszewicz
III Wyróżnienie – Aleksandra Żółtowska, Klaudia Babska, Grzegorz Ferber, Piotr Zaniewski

Wystawę prac konkursowych można oglądać w Miejskiej Bibliotece Publicznej „ProMedia” od 30 listopada do 13 grudnia 2017 r. Natomiast od 14 do 29 grudnia 2017 r. prace konkursowe będą prezentowane w Śródmiejskim Punkcie Sąsiedzkim „Środek” przy ul. Królowej Jadwigi 44b w Szczecinie.

Inwestycja ma zostać zrealizowana do 31 grudnia 2018 r., a jej łączny koszt to 4.180.100 zł (kwota dotacji 90% i wkład własny 10%).

Więcej informacji na temat rewitalizacji alei Wojska Polskiego w Szczecnie można znaleźć TUTAJ.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl