Znamy najlepszą koncepcję architektoniczną na rewitalizację Starego Dąbia

W piątek, 23 kwietnia, zostały ogłoszone wyniki konkursu architektonicznego na rewitalizację najstarszej części Dąbia. Ogłoszenie wyników odbyło się w formie online. Kto został zwycięzcą? 

Przedstawiciele Sądu Konkursowego byli jednomyślni – najlepszą koncepcję architektoniczną rewitalizacji Starego Dąbia przedstawiła pracownia Studio A4 ze Szczecina. Prace podlegały ocenie przedstawicieli Stowarzyszenia Architektów Polskich, Biura Planowania Przestrzennego, Spółdzielni Kielnia, Szczecińskiego TBS, a także Architekt Miasta i Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków.

Przedmiotem konkursu studialnego i realizacyjnego było opracowanie „Koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rewitalizacji zabudowy w rejonie ulic: Oficerskiej, Mierniczej, Cichej, Lekarskiej i A. Krzywoń w Szczecinie. 

Zakres opracowania obejmował blisko 30 ha, w tym nieruchomości należące do: Gminy, spółki Szczecińskie TBS, Spółdzielni Mieszkaniowej Kielnia oraz innych podmiotów. Celem konkursu było poznanie różnych rozwiązań architektonicznych i świeżego spojrzenia na tę część miasta, przy zachowaniu charakteru tego miejsca. Wyniki konkursu miały również dać wskazówki do tego, jak poprawić warunki zamieszkania i estetykę otoczenia, lepiej skomunikować ten obszar, sprawić, aby był atrakcyjniejszy do życia.

Konkursem byli zainteresowani architekci z całej Polski. Chęć udziału w nim zgłosiło 30 pracowni. Ostatecznie, w ustalonym terminie wpłynęło 8 koncepcji.

Konkurs jeszcze ogłosiło TBS Prawobrzeże, które z początkiem roku połączyło się ze Szczecińskim TBS. Nowa spółka pod nazwą Szczecińskie TBS kontynuowała zadanie i z powodzeniem doprowadziła do zakończenia procedury konkursowej.

Decyzja Sądu Konkursowego

Swoją decyzję Sąd Konkursowy uzasadnił, między innymi: synergią działań w kształtowaniu przestrzeni eksponujących i odtwarzających wartości kulturowe i tożsamość dziedzictwa urbanistycznego Starego Dąbia oraz wysoką jakością zagospodarowania przestrzeni i programu funkcjonalnego, zgodnego ze współczesnymi oczekiwaniami społecznymi. Pełna argumentacja dostępna na stronie internetowej.

Oprócz tytułu, zwycięska pracownia zdobyła także nagrodę – 30 tys. zł oraz zaproszenie do negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie ostatecznej wielobranżowej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

1Zwycięski projekt: Studio A4 Spółka Projektowa z o.o., Szczecin

Fot. Materiały prasowe

 

2Drugą nagrodę i 25 tys. zł zdobyła pracownia Domino, grupa architektoniczna Wojciech Dunaj ze Szczecina

Materiały prasowe

3Trzecie miejsce zajęli architekci z Warszawy –  Bric Architekci spółka z.o.o, w nagrodę otrzymali 18 tys. zł.

Fot. Materiały prasowe

Sąd konkursowy przyznał także dwa wyróżnienia i po 8 tys. zł dla:

4Spółka Habitat Architekci z Poznania

Fot. Materiały prasowe

5Pracownia Projektowa Atrium spółka z .o.o, Szczecin

Fot. Materiały prasowe

Poziom konkursu był bardzo wysoki. Koncepcje były zróżnicowane i nad każdą można byłoby się długo i szczegółowo pochylać – mówiła po ogłoszeniu wyników Grażyna Szotkowska, prezes Szczecińskiego TBSGratulujemy zwycięzcy – Studiu A4 i dziękujemy wszystkim uczestnikom. 

Szczeciński TBS chce w miarę możliwości jak najszybciej przystąpić do realizacji części, za którą odpowiada. Spółka na wsparcie działań rewitalizacyjnych w Dąbiu, ma zagwarantowane środki, przyznane przez Europejski Bank Inwestycyjny.

Wszystkie prace konkursowe wraz oceną Sądu Konkursowego są dostępne na stronie internetowej.

Autor: Infoludek.pl  szczecin@infoludek.pl