Zmierzą temperaturę w 10 miejscach Szczecina. Rusza pilotażowy program

Szczecin jako pierwsze miasto w Polsce zrealizuje pilotażowy projekt, polegający na wdrożeniu wertykalnego zastosowania aplikacji tzw. Internetu Rzeczy Smart City. Projekt będzie realizowany przez firmy ReviveMachines Sp. z o.o. i EmiTel Sp. z o.o. i nie będzie wymagał zaangażowania finansowego ze strony miasta.

Jak informuje Centrum Informacji Miasta, głównym celami programu pilotażowego są:

  • sprawdzenie możliwości zastosowania proponowanych technologii do monitorowania zagrożeń wynikających ze zmian klimatu na obszarze Szczecina
  • sprawdzenie przyszłych zastosowań Internetu Rzeczy w ramach wdrażanych w mieście rozwiązań wspierających rozwój inteligentnych miast

Uzgodniono, że początkowo program obejmie zdalny, automatyczny pomiar temperatury w dziesięciu punktach miasta, przesyłanie danych, rejestrowanie ich w bazie danych i wizualizację w specjalnej aplikacji narzędziowej.

„W ramach pilotażu zostaną przetestowane zastosowania innowacyjnych technologii m.in.: telekomunikacyjna sieć niskoenergetyczna (LPWAN w  wersji LoRa), horyzontalna aplikacja IoT wraz z dedykowaną aplikacją wertykalną do pomiaru i wizualizacji temperatury oraz infrastruktura przetwarzająca dane w wersji chmurowej (Amazon Web Services). Na terenie miasta zostały rozmieszczone urządzenia sensoryczne, które pomogą badać zjawisko Miejskiej Wyspy Ciepła” – czytamy w komunikacie prasowym przesłanym przez Centrum Informacji Miasta.

Co to jest Miejska Wyspa Ciepła?

Miejska Wyspa Ciepła (MWC) to jeden z negatywnych skutków urbanizacji, zjawisko, które towarzyszy miejskiej, asfaltowo-betonowej architekturze. Tereny zurbanizowane, wypełnione gęstą zabudową, pozbawione zieleni i zbiorników wodnych, mają wyższą temperaturę zarówno niż tereny wiejskie i podmiejskie.

MWC wpływa na zmiany tak ważnych czynników jak temperatura, pochłanianie promieniowania słonecznego (lub jego odbijanie), spadek prędkości wiatru czy obniżenie wilgotności powietrza.

Zjawisko MWC potęgowane jest przez zabudowę, bo przez nią wiatr napotyka na swojej drodze więcej przeszkód niż na otwartym terenie z roślinnością (powoduje to wolniejszy spadek temperatury w mieście). Intensywność MWC zależy od wielkości miasta, emisji ciepła wytworzonego przez człowieka, zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, rodzaju i właściwości podłoża, struktury zabudowy, warunków meteo czy położenia miasta.

Jakie są skutki MWC? Wśród nich można wymienić m.in. zwiększone zużycie energii, przeciążenia sieci energetycznych, spadek jakości wody gruntowej, większą emisję Co2, zwiększenie zużycia wody czy negatywne skutki zdrowotne: przegrzanie, zmniejszona wydajność.

Korzyści z projektu

Dzięki realizacji tego typu projektów możliwe będzie wdrożenie Miejskich Planów Adaptacji do zmian klimatu, obserwacja zmian skokowych temperatury w mieście, obserwacja obszarów niezabudowanych czy kształtowanie polityki zbywania obszarów pod zabudowę. Projekt może też pomóc np. w wytyczeniu tras dla autobusów elektrycznych w mieście.

Projekt będzie realizowany do końca stycznia 2018 roku.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl