Zmiany w Urzędzie Miasta. Jest nowy zastępca prezydenta Szczecina

Daniel Wacinkiewicz został nowym zastępcą prezydenta Szczecina. Będzie odpowiadał za rozwój miasta i tu nowość:  relacje z mieszkańcami. Wacinkiewicz zastąpi Piotra Mynca, który zostaje doradcą prezydenta ds. polityki przestrzennej. Zmiany są także w składzie doradców oraz strukturze organizacyjnej UM. Zaczną obowiązywać od 1 marca br.

daniel_wacinkiewicz
Daniel Wacinkiewicz

– Urząd cały czas się zmienia, dostosowujemy się do nowych czasów  – mówi Piotr Krzystek, prezydent Szczecina. – Chcemy jeszcze bardziej wyjść do mieszkańców, zwiększyć ich zaangażowanie i udział w rozwoju miasta stąd chyba jedno z nielicznych takich stanowisk w Polsce – zastępca prezydenta ds. rozwoju i relacji z mieszkańcami.

Jednym z głównych zadań Daniela Wacinkiewicza będzie opracowanie i wdrożenie nowej formuły budżetu partycypacyjnego (w tym Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego). Prezydent Piotr Krzystek zapowiadał zmiany w procedurach partycypacyjnych jesienią ubiegłego roku.

– Prof. Daniel Wacinkiewicz jest specjalistą od nowoczesnego samorządu, habilitował się w 2016 pisząc o zaspokajaniu potrzeb wspólnot samorządowych, jest praktykiem, współpracujemy ze sobą od dawna – mówił Piotr Krzystek –  Do jego zadań będzie należało integrowanie działań w poszczególnych pionach, wymiana informacji i budowanie relacji z  mieszkańcami i innymi interesariuszami miasta – podsumował prezydent.

– Miasto to  przede wszystkim mieszkańcy, ale także wspólna przestrzeń – jeśli myśli się o rozwoju, trzeba wypracowywać go w dialogu, integrując wiele procesów –  tak patrzę na moją rolę w kolegium prezydenckim – mówi Daniel Wacinkiewicz.

Zmiany zaszły także w gronie doradców. Wejście do tego składu byłego już zastępcy Piotra Mynca, wynika z faktu, że prezydent priorytetowo traktuje sprawy przestrzenne, szczególnie aktualizację studium oraz konkurs na Łasztownię – doradzaniem prezydentowi Krzystkowi m.in. w tych sprawach ma się zająć właśnie Piotr Mync.

Z grona doradców odchodzi z kolei Leszek Siwecki, który zajmował się m.in. sprawami współpracy ze środowiskiem sportowym. Będzie on pracował w Żegludze Szczecińskiej i odpowiadał za sprawy sponsoringowe w związku z finałem ragat TTSR 2017, co dotychczas wspierał jako doradca.

Wraz ze zmianami w gronie kolegium i doradców, realizowana jest reorganizacja w urzędzie miasta oraz zmiana w kompetencjach poszczególnych  pionów merytorycznych:

  • Krzysztof Soska – oświata, sprawy społeczne, kultura, sport
  • Michał Przepiera – pion inwestycji i obsługi biznesu

– w pionie powstaje Wydział Zarządzania Projektami i Wsparcia Biznesu (jako połączenie  części dawnego Biura Strategii i dawnego Wydziału obsługi i inwestorów i biznesu oraz włączone zostają fundusze pomocowe)  – dyrektorem pozostaje Kamila Bogusławska

  • Marcin Pawlicki – pion gospodarki komunalnej i infrastruktury

– w pionie pojawiają się zadania związane z mieszkalnictwem komunalnym

  • Daniel Wacinkiewicz – pion rozwoju i relacje z mieszkańcami:

–  w pionie zostaje planowanie przestrzenne, administracja budowlana, geodezja

–  biuro strategii i zespół doradców

– Centrum Współpracy z Mieszkańcami, do którego wejdzie Biuro Organizacji Pozarządowych

  • Stanisław Lipiński – pion finansowy
  • Ryszard Słoka – pion organizacyjny

Funkcje doradcy prezydenta pełnią:

  • Maria Ilnicla-Mądry- ds. zdrowia
  • Szczepan Stempiński- ds. bezpieczeństwa
  • Stefan Berczyński – ds. szkolnictwa wyższego
  • Piotr Mync – ds. polityki przestrzennej

Dodatkowo w wyniku rozstrzygniętego konkursu nowym dyrektorem Wydziału Sportu został Krzysztof Kupis.

Daniel Wacinkiewicz (rocznik 1974) – doktor habilitowany nauk prawnych. Ukończył studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa i samorządu.

Doświadczenie w administracji publicznej:

2007 – 2011 Dyrektor Gabinetu Prezydenta Miasta Szczecin

2010 – 2013 kierownik trzech kolejnych edycji studiów podyplomowych „Zamówienia publiczne” realizowanych pod auspicjami Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

od 2011 –  2017 doradca Prezydenta Miasta Szczecina ds. strategii i rozwoju miasta.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin