Zmiany w Programie Małych Ulepszeń. Aż 90% dofinansowania na łazienki i ogrzewanie

W lutym wszedł w życie nowy regulamin Programu Małych Ulepszeń, w ramach którego mieszkańcy lokali komunalnych i TBS mogą otrzymać dofinansowanie na samodzielnie dokonywane remonty. 

Nowa odsłona programu to przede wszystkim podwyższenie poziomu dofinansowania kosztów samodzielnego wykonania remontu przez mieszkańców z 50 do 90 procent. Co to oznacza w praktyce? – W ostatnich latach miasto np. za zrobienie łazienki w lokalu zwracało nie więcej niż 7,5 tys. zł, a teraz prawie cztery razy tyle, bo 25 tys zł. Te zmiany mają być dodatkową zachętą dla osób mieszkających w lokalu komunalnym lub TBS do sięgania po pieniądze z Programu i poprawy stanu technicznego swojego mieszkania – wyjaśnia Tomasz Klek, rzecznik prasowy miasta ds. mieszkalnictwa.

Ulepszenia objęte dofinansowaniem to:

· wykonanie WC, łazienki lub łazienki z WC wraz z rozprowadzeniem odpowiednich instalacji i montażem urządzeń – w przypadku, gdy dotychczas w mieszkaniu nie było takiego pomieszczenia. Ulepszenia muszą być realizowane w obrębie danego lokalu.

· zastąpienie źródeł ogrzewania na paliwo stałe ogrzewaniem gazowym, elektrycznym lub z miejskiej sieci ciepłowniczej, pod warunkiem, że zmiana systemu ogrzewania jest wykonywana łącznie z modernizacją WC, łazienki lub łazienki z WC. Wyłączone z dofinansowania jest instalowanie etażowego ogrzewania koksowego.

Dofinansowaniem objęta jest również legalizacja samowolnie wykonanych ulepszeń, tj. łazienki i/lub ogrzewania gazowego albo elektrycznego, poprzez zwrot kosztów wykonania dokumentacji technicznej niezbędnej do zalegalizowania wykonanego ulepszenia.

Na jakie wsparcie można liczyć?

· 90% dofinansowania kosztów (jednak nie więcej niż dwadzieścia pięć tysięcy zł) w przypadku wykonania łazienki, WC lub łazienki z WC,

· 90% dofinansowania kosztów (jednak nie więcej niż dziesięć tysięcy zł) na wykonanie ogrzewania gazowego, elektrycznego lub z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Dofinansowaniem objęte są również koszty wykonania dokumentacji technicznej oraz dokonania odbiorów technicznych, a także legalizacja samowolnie wykonanych ulepszeń. We wszystkich przypadkach kwota dofinansowania nie może przekroczyć pięciu tysięcy złotych.

Osoba wykonująca remont w ramach Programu (łazienka plus ogrzewanie), wliczając w to koszty dokumentacji, może więc liczyć na wsparcie w wysokości nawet do czterdziestu tysięcy złotych.

Ważny jest fakt, że po wykonaniu ulepszenia czynsz nie ulegnie zmianie.

W przypadku gdy większość mieszkańców budynku komunalnego zdecyduje się na wprowadzenie ulepszeń w swoich lokalach, Program Małych Ulepszeń przewiduje udzielenie wsparcia w wyższej kwocie. Lokatorzy już wkrótce znajdą w swoich skrzynkach pocztowych ulotki informujące o Programie Małych Ulepszeń.

Szczegółowych informacji udzielają:

• ZBiLK, ul. Mariacka 25, tel. 91 48 86 333, www.zbik.szczecin.pl

• TBS Prawobrzeże, ul. Winogronowa 11F, tel. 91 43 36 437, www.tbs.szczecin.pl

• Szczecińskie TBS, ul. Boh. Getta Warszawskiego 1, tel. 91 430 91 00, www.stbs.pl

Program Małych Ulepszeń funkcjonuje w Szczecinie już ponad dwadzieścia lat. Przez ten czas w jego ramach wykonano ponad tysiąc remontów, które zostały dofinansowane kwotą ponad 4 mln zł.

Autor: KR szczecin@infoludek.pl