Zabytkowe kamienice przy ul. Bałuki w Szczecinie sprzedane

Zabytkowe kamienice przy ul. Bałuki 12 i 13 w Szczecinie wylicytowała za kwotę 8,161 mln zł spółka Europol Consulting z siedzibą w Dobrej koło Szczecina. Umowa notarialna z TBS Prawobrzeże ma zostać podpisana w tym tygodniu.

Licytacja nieruchomości odebranych w ubiegłym roku spółce Lorenshill Centrum Development, której prezesem był szwedzki przedsiębiorca Magnus Isaksson, odbyła się 12 września br. w siedzibie TBS Prawobrzeże. Cena wywoławcza wynosiła 8,16 mln zł. Warunkiem wygrania przetargu było przebicie ceny wywoławczej o minimum tysiąc złotych. Okazało się, że był tylko jeden chętny na zakup budynków. Firma Europol Consulting z duńskim kapitałem zapłaci więc za kamienice 8,161 mln zł.

Nowy właściciel będzie mógł zamienić wybudowane pod koniec XIX wieku kamienice na hotel lub apartamentowiec. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, w tym miejscu dopuszczona jest zabudowa mieszkaniowa, mieszkaniowo–usługowa i usługowa. Zabytkowe budynki są objęte ochroną konserwatorską.

W umowie dotyczącej przejęcia nieruchomości inwestor będzie musiał zobowiązać się do wykonania w ciągu 48 miesięcy remontu elewacji oraz dachu obu kamienic frontowych (włącznie z robotami konserwatorskimi). Za każdy dzień poślizgu zostanie naliczona kara umowna w wysokości 1500 zł (łączna kwota kar nie może jednak przekroczyć 150 tys. zł).

Kamienice przy ul. Bałuki 12 i 13 to nie pierwsze nieruchomości w Szczecinie kupione przez spółkę Europol Consulting. Dwa lata temu za kwotę 2,3 mln zł firma odkupiła od Uniwersytetu Szczecińskiego zabytkowy budynek dawnej przyzamkowej stajni przy ul. Rycerskiej 3. Udziałowcami mieszczącej się w Dobrej koło Szczecina spółki są Thye Holding APS oraz Mikkel Strange Thye (jest również prezesem i właścicielem spółki Lars Laj Polska).

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl