Wybrano wykonawcę remontu mostku nad Jeziorem Rusałka

Urząd Miasta Szczecin poinformował, że  zabytkowy mostek nad Jeziorem Rusałka w Parku Kasprowicza wyremontuje firma INTOP Skarbimierzyce.

Tzw. mostek japoński wreszcie doczeka się modernizacji. Przypomnijmy, że w drugim przetargu na realizację zadania swoje oferty złożyły trzy firmy. Najniższa, złożona przez INTOP Skarbimierzyce (3,14 mln zł) przekraczała założony budżet o ponad 92 tys. zł, ale miasto zdecydowało się ją zaakceptować.

Zgodnie z umową podpisaną z wykonawcą, mostek nad Jeziorem Rusałka zostanie poddany kompleksowej renowacji. Prace obejmą m.in. remont fundamentów i przyczółków, sklepienia mostu wraz z przegubami, słupów konstrukcyjnych, płyty pomostu, a także gzymsów, nawierzchni i balustrad.

Rozpoczęcie prac nastąpi w lutym 2020 roku, a inwestycja ma być gotowa we wrześniu.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl