Wybory 2019: sprawdź, jak zagłosować poza miejscem zamieszkania

13 października br. nie możesz lub nie chcesz głosować w swoim lokalu wyborczym? Sprawdź, jak dopisać się do dowolnej listy wyborców.

By dopisać się do wybranego przez nas spisu wyborców należy najpóźniej do 8 października  br. złożyć bezpłatny wniosek przez internet lub tradycyjnie w urzędzie gminy. Należy przy tym pamiętać, że rozpatrywanie wniosków (zarówno tych elektronicznych, jak i tradycyjnych) odbywa się w godzinach pracy urzędu. Przed wyborami trzeba koniecznie upewnić się, że zostaliśmy dopisani listy wyborców. Jeżeli nie otrzymamy odpowiedzi w ciągu trzech dni, należy skontaktować się z urzędem.

Urzędnik może wpisać nas tylko do jednego spisu, dlatego po otrzymaniu wniosku zostaniemy wykreśleni ze spisu, w którym jesteśmy obecnie (tylko na czas najbliższych wyborów).

Składanie wniosku przez internet

Do spisu wyborców można dopisać się na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji klikając w przycisk „Dopisz się do spisu wyborców”. Następnie trzeba wybrać sposób logowania (Profil Zaufany lub e-dowód, bo tylko te systemy pozwalają potwierdzić tożsamość). Kolejnym krokiem będzie wypełnienie wniosku i wskazanie powodu, dla którego chcesz dopisać się do spisu wyborców. Na koniec zostaje tylko sprawdzenie poprawności danych i złożenie elektronicznego podpisu. Jeśli urzędnik stwierdzi we wniosku braki lub błędy, skontaktuje się z tobą telefonicznie, pocztą tradycyjną, e-mailem lub przez skrzynkę ePUAP.

Warto wspomnieć, że do spisu wyborców można też dopisać się za pomocą konta w jednym z poniższych banków lub dostawców usług. Wystarczy zalogować się na swój Profil Zaufany, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami.

Składanie wniosku w urzędzie gminy

Do urzędu gminy trzeba dostarczyć wypełniony samodzielnie wniosek, w którym znajdą się takie dane jak: nazwisko i imię/imiona, imię ojca, data urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania i adres pobytu czasowego w dniu wyborów. By przyspieszyć rozpatrzenie wniosku możesz podać adres swojego adresu zameldowania (jeśli jesteś osobą, która nigdy nie składała wniosku o wpisanie do rejestru wyborców) lub podać gminę, która wpisała cię do rejestru wyborców na twój wniosek. Jeśli natomiast mieszkasz za granicą, to możesz podać adres swojego stałego miejsca zamieszkania.

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz skorzystać z usługi dopisania się do spisu wyborców, to  możesz wystąpić o zaświadczenie o prawie do głosowania. Dokument wyda urząd gminy właściwej dla twojego miejsca zameldowania na pobyt stały lub w którym dopisano cię do rejestru wyborców na twój wniosek. Z takim zaświadczeniem możesz głosować w dowolnym lokalu wyborczym znajdującym się w kraju, za granicą czy na polskim statku morskim.

Dopisywanie do spisu wyborców w dniu wyborów

W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza może dopisać cię do spisu wyborców tylko jeśli:

  • masz zaświadczenie o prawie do głosowania,
  • nie ma cię w spisie, ale możesz udowodnić, że mieszkasz na stałe na terenie danego obwodu głosowania. Urząd gminy potwierdzi, że nie dostał zawiadomienia o tym, że nie masz prawa do głosowania albo jesteś już w spisie wyborców w innym obwodzie,
  • masz polskie obywatelstwo, ale na stałe mieszkasz za granicą. Możesz głosować na podstawie ważnego polskiego paszportu. Weź ze sobą również dokument, który potwierdzi, że mieszkasz na stałe za granicą (na przykład kartę pobytu wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski),
  • nie ma cię w spisie dla danego obwodu głosowania, ale jesteś w spisie wyborców w szpitalu, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym – jeśli opuścisz takie miejsce przed dniem wyborów. Udowodnij to (np. pokazując swój wypis ze szpitala).

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl