Wszystkich Świętych 2023: funkcjonowanie cmentarzy komunalnych

Zbliża się 1 listopada, co dla wielu osób oznacza wizytę na grobach bliskich. Jak w tym wyjątkowym okresie będą funkcjonowały szczecińskie cmentarze komunalne? Godziny otwarcia Cmentarza Centralnego. Wjazd na Cmentarz Centralny. Msze św. i wydarzenia towarzyszące, kwesty, handel, porządek i  bezpieczeństwo.

Godziny otwarcia

od 1 kwietnia do 31 października – godz. 7.00 – 21.00

1 listopada – godz. 7.00 – 2.00

2 listopada – godz.7.00 – 21.00

od 3 listopada do 31 marca –  godz. 7.00 – 18.00.

Po wskazanych wyżej godzinach opuszczenie Cmentarza Centralnego możliwe jest jedynie przez bramę główną.

Wjazd na Cmentarz Centralny

Jakie są godziny wjazdu na cmentarz centralny w Szczecinie przed 1 listopada.
28 października (sobota) – wjazdy jak w dni robocze, sprzedaż  biletów na wjazd w godz. 7.00 – 14.30
29 października  (niedziela) – dzień bez wjazdów
30 – 31 października oraz 1 listopada  – tracą  ważność karnety roczne
30 – 31 października (poniedziałek, wtorek) – wjazdy tylko dla konduktu pogrzebowego (oprócz autokaru i pojazdu osoby prowadzącej ceremonię maksymalnie 5 pojazdów).

Bramy wjazdowe na Cmentarz Centralny będą otwierane i zamykane przez firmę ochraniającą  ,,SIGN ’’.

Dodatkowe godziny pracy administracji cmentarza w okresie Wszystkich Świętych:

28 października  ( sobota ) w godz.  7.30 – 15.30

1 listopada  ( środa )   w godz.  8.00 – 16.00

W dniach tych przyjmowane będą opłaty prolongacyjne za miejsca pochówku.
Wynoszą one:

 • pojedyncze na kolejne 20 lat na Cmentarzu Centralnym wynosi 900 zł
 • pojedyncze na kolejne 20 lat na pozostałych cmentarzach 700 zł
 • rodzinne w pionie ( głębinowe ) na Cmentarzu Centralnym 1300 zł
 • rodzinne w pionie ( głębinowe ) na pozostałych cmentarzach 1050 zł
 • rodzinne w poziome na Cmentarzu Centralnym  1800 zł
 • rodzinne w poziomie na pozostałych cmentarzach 1400 zł

Czystość i porządek

W dniach 28 października – 3 listopada na Cmentarzu Centralnym będzie rozstawionych 40 dodatkowych toalet  przenośnych. Ich serwis będzie odbywał się dwa razy dziennie. Na pozostałych cmentarzach: Dąbie, Zdroje, Wielgowo, Płonia również dostawione zostaną dodatkowe kabiny.

Przez cały rok na terenie Cmentarza Centralnego dostępnych jest prawie tysiąc pojemników na odpady.  Około 20 października dostawionych zostało kolejnych  160 pojemników o pojemności 1100 litrów oraz 15 kontenerów o pojemności od 8 do 12 m³.

W okresie świątecznym wywóz odpadów realizowany będzie co najmniej dwa razy dziennie i będzie zorganizowany tak, aby nie dochodziło do przepełnienia pojemników. Oprócz tego na cmentarzu pracować będą ekipy sprzątające, na bieżąco porządkujące jego teren.

Na pozostałych cmentarzach  ustawiono łącznie 35 dodatkowych pojemników o pojemności 1100 litrów.

Handel

W przetargach sprzedano 119 stanowisk handlowych przy cmentarzach. 45 z nich funkcjonować będzie od 28 października (sobota), pozostałe – od 29 października (niedziela).

Stanowiska przy poszczególnych cmentarzach:

 • Cmentarz Dąbie: sprzedanych 12 miejsc
 • Cmentarz Zdroje: sprzedanych 6 miejsc
 • Cmentarz Centralny od ulicy Ku Słońcu: 69 miejsc
 • Cmentarz Centralny od ul. Mieszka I i Dworskiej: 32 miejsca

Msze i wydarzenia towarzyszące

W dniach 28 – 29 października oraz 1 – 2 listopada  pod filarami bramy głównej prezentowana będzie wystawa  fotograficzna pt. ,,NON OMNIS MORIAR – Cmentarz Centralny i okolice’’.  Autorem wystawy jest Piotr Mania.

Msze święte  w  Kaplicy  Głównej  1 listopada odbędą się w  godzinach: 9.00, 12.00
i 15.00. Po Mszy świętej o godz. 12.00 rozpocznie się procesja modlitewna do dwunastu stacji na Cmentarzu Centralnym.
Godz. 10.30 –  Msza święta parafii Ewangelicko-Augsburskiej.
Godz. 12.00 Msza św. w  Kaplicy na Cmentarzu Zachodnim, po mszy procesja do mogiły dziecka utraconego.

2 listopada o godzinie 15.00 msza św. w Kaplicy na Cmentarzu Centralnym. Po Mszy św. procesja do grobowca kapłańskiego na kwaterze 24a.

Od 28 października do 2 listopada w godz. 9.00 – 17.00 Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Szczecinie pw. Świętej Rodziny z Nazaretu przy  wejściach na teren Cmentarza Centralnego przyjmować będzie zgłoszenia wypominkowe za zmarłych.

Zbiórki publiczne i kwesty

1 listopada:

 • kwesta Komitetu Opieki nad Pomnikiem  ,,Tym, którzy nie powrócili z morza’’
 • kwesta Stowarzyszenia Katyń
 •  Stowarzyszenie na rzecz Cmentarza Centralnego –  zbiórka na renowację zabytkowych nagrobków
 • Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych – zbiórka publiczna
 • Fundacja ,,Dom Hospicyjny – Hospicjum św. Jana Ewangelisty – zbiórka publiczna

28 października – 1 listopada – zbiórka publiczna na Cmentarzu Centralnym i na cmentarzu w Dąbiu ,,Przywracamy Pamięć Żołnierzy Wyklętych’’, organizowana przez Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych

31października – 1 listopada – NIEZŁOMNI Fundacja im. Zygmunta Szendzielarza ,, Łupaszki” – kwesta na ekshumacje i identyfikację Żołnierzy Wyklętych.

Bezpieczeństwo

W dniach 27 października – 2 listopada w skrzydle wschodnim Bramy Głównej zostanie uruchomione Wysunięte Stanowisko Dowodzenia Policji , które pozwoli na szybkie reagowanie i skuteczniejsze działania prewencyjne, mające na celu zminimalizowanie zagrożenia przestępczością oraz usprawnienie ruchu pieszego i kołowego w rejonie Cmentarza Centralnego.

Zobacz także:

Wszystkich Świętych 2023. Sprawdź zmiany w komunikacji miejskiej oraz organizację ruchu

 

 

/Źródło: UM Szczecin/