Weryfikacja kierowców wykonujących przewozy osób

08:46
Weryfikacja kierowców
Fot. UM Szczecin

Do końca marca bieżącego roku przedsiębiorcy posiadający uprawnienia do prowadzenia krajowego transportu drogowego zobligowani są do złożenia niezbędnych dokumentów w celu dostosowania swoich licencji do obowiązujących przepisów. Jak dotąd jedynie niecałe 20% z tej grupy podjęło odpowiednie kroki.

Przedsiębiorcy, których działalność obejmuje krajowy transport drogowy w obszarze przewozu osób (taksówką, samochodem osobowym lub pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu 7-9 osób, łącznie z kierowcą), muszą dostarczyć do Urzędu Miasta Szczecin dokumenty potwierdzające spełnienie następujących wymagań:

  1. Aktualne zaświadczenie o niekaralności (oryginał).
  2. Kopia prawa jazdy (jeśli wydane w języku innym niż polski, załączona powinna być tłumaczenie przysięgłe na język polski).
  3. Kopia orzeczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy jako kierowca.
  4. Kopia orzeczenia psychologicznego potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy jako kierowca.

Wymóg ten dotyczy zarówno przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy, jak i zatrudnionych przez nich kierowców, a także osób niezatrudnionych przez przedsiębiorców, ale wykonujących osobiście przewozy na ich rzecz – informuje Dariusz Sadowski z Centrum Informacji Miasta.

Weryfikacja kierowców wykonujących przewozy osób musi zostać dokonana do 1 marca br.  Aby poddać się weryfikacji, należy pobrać i wypełnić wniosek BOI-77A, dostępny na stronie internetowej lub w siedzibie Urzędu Miasta.

W przypadku nieterminowego złożenia dokumentów przez przedsiębiorców lub niespełnienia określonych warunków, wydane przed 17 września 2023 roku licencje staną się nieważne.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl