Walka o lepszą jakość powietrza dla Szczecina trwa. MEWA wystartowała

Zamień tradycyjny piec na bardziej ekologiczne źródło ciepła! W ramach programu MEWA możesz otrzymać aż 55 % dofinansowania na ten cel. Nabór wniosków już ruszył.

Miejski program MEWA zakłada trwałą likwidację systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym (piece) i jego zamianę na systemy bardziej ekologiczne tj. podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewanie gazowe, ogrzewanie elektryczne, na pellet lub odnawialne źródło energii. Osoby, które zdecydują się na ten krok, mogą otrzymać aż 55% dofinansowania z miejskiego budżetu. Oferta jest skierowana zarówno do indywidualnych właścicieli mieszkań i domów jednorodzinnych, jak i wspólnot mieszkaniowych, a także gminnych jednostek publicznych, firm i osób prawnych.

Procedura jest bardzo prosta

Aby uzyskać wsparcie finansowe wystarczy wypełnić odpowiedni wniosek, który jest już dostępny w internecie. Wnioski można składać:

  • w Urzędzie Miasta Szczecin, Biuro Obsługi Interesanta (sala 62, stanowisko 42) pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,
  • w filii Urzędu na Prawobrzeżu, Rydla 39/40, 70-001 Szczecin.

Wypełnione wnioski można również przesłać pocztą na jeden z wymienionych adresów. Nie warto zwlekać z decyzją, ponieważ przy rozpatrywaniu wniosków pod uwagę będzie brana kolejność zgłoszeń.

Więcej o programie

Program MEWA działa na zasadzie refundacji poniesionych kosztów, co oznacza, że należy samemu ponieść koszty przedsięwzięcia, a dotacja wypłacana jest po jego zakończeniu, rozliczeniu i przedstawieniu wymaganej dokumentacji. Z dotacji można pokryć m.in. koszt prac związanych z demontażem palenisk węglowych, przygotowaniem niezbędnej dokumentacji, w tym opinii i projektów, zakup i montaż nowego systemu ogrzewania lub podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Dofinansowanie obejmie również inwestycje zrealizowane wcześniej – od 1 stycznia 2015 r.

Celem programu MEWA jest ograniczenie emisji do powietrza szkodliwych substancji, w tym groźnych pyłów i dwutlenku węgla, których źródłem są tradycyjne piece, wciąż obecne w szczecińskich domach. Jest on realizowany w ramach programu Klimat dla Zdrowia,  obejmującego szereg działań, które realnie poprawiają warunki życia w Szczecinie i pozytywnie wpływają na zdrowie mieszkańców.

Więcej informacji, a także wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej programu w zakładce „Mewa”. 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl