Nowy parking powstanie u zbiegu ulic Przyjaciół Żołnierza oraz Przyjaciół Ronda i będzie posiadał 33 miejsca postojowe oraz jezdnię manewrową.

Nowe miejsce będzie przystosowane także dla osób niepełnosprawnych – przygotowane zostaną dwa miejsca postojowe.

Parking zostanie wyposażony w kanalizację deszczową. Znajdą się na nim także nasadzenia, a konkretnie siedem drzew wysokich z gatunku miłorząb dwuklapowy „fastigiata”.

Wykonawcą robót jest firma Green Support. Na wykonanie zadania ma 12 tygodni od momentu przekazania placu budowy.

Koszt inwestycji to 202,950 tysięcy złotych brutto.

Źródło: Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie