W przejściu podziemnym powstanie skatepark? Miasto nie mówi „nie”

Radny Przemysław Słowik z Koalicji Obywatelskiej przesłał do Prezydenta Szczecina interpelację w sprawie utworzenia skateparku w częściowo zamkniętym przejściu podziemnym przy skrzyżowaniu ul. Rayskiego z al. Wyzwolenia.

Skrzyżowanie w pobliżu Centrum Handlowego Galaxy w Szczecinie zostało przebudowane w 2016 roku. Zgodnie z projektem, pozostawiono przejście podziemne przy jednoczesnym wprowadzeniu przejścia naziemnego. Taka zmiana spowodowała, że ruch i handel w przejściu podziemnym praktycznie zamarły. Od jakiegoś czasu miejsce opanowali miłośnicy ewolucji na rolkach i deskorolkach, więc Przemysław Słowik zaproponował, by udostępnić im to miejsce na stałe. „Mając świadomość ograniczeń (niska wysokość, wąska przestrzeń), nie widzę przeciwwskazań aby wyposażyć przejście w infrastrukturę dla deskorolkaży i rolkaży, pozwalającą na doskonalenie swoich umiejętności przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa. Obserwując zaangażowanie młodzieży, która zadbała o czystość tego miejsca jak i obecną infrastrukturę jestem przekonany, że z pomocą miasta możliwe jest zamiana tego miejsca w profesjonalną i bezpieczną przestrzeń dla dzieci i młodzieży” – napisał radny.

Z odpowiedzi udzielonej przez Annę Szotkowską, zastępcę Prezydenta Szczecina, wynika, że miasto nie wyklucza takiego rozwiązania. Przejście podziemne obecnie jest elementem układu drogowego, więc „w pierwszej kolejności zostanie poddana analizie możliwość zmiany przeznaczenia tego obiektu, z uwzględnianiem lokalizowania tam elementów małej architektury, w świetle obowiązujących przepisów prawa”.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl