W lipcu rozpocznie się rozruch EcoGeneratora

Wielka maszyna do zamieniania odpadów w energię po miesiącach różnego rodzaju prac wkrótce zacznie ożywać.

Na budowie szczecińskiej spalarni są już pracownicy firmy Termall Sp. z o.o. Rozruch Moc Ekologia. To oni przeprowadzą rozruch zakładu, który jest zaplanowany na początek lipca br.

Jedną z pierwszych faz rozruchu będzie suszenie obmurza kotłów. Dwa kotły EcoGeneratora od wewnątrz są obmurowane ogniotrwałą wykładziną. Taka izolacja przeciwdziała stratom cieplnym. Obmurze trzeba wysuszyć. Do tego celu zostaną użyte palniki, które przez 50 godzin będą podgrzewać powietrze w kotłach do 450 st. C. W drugim etapie suszenia obmurza powietrze wewnątrz zostanie podgrzane do 1000 st. C. Każdy etap operacji jest precyzyjnie określony w czasie. Nie można go przyspieszać, zbyt szybkie suszenie grozi popękaniem obmurza.

Potem rozruchowcy zajmą się usuwaniem zabrudzeń z części ciśnieniowej kotła, które powstały podczas montażu. Ten proces nazywany jest dmuchaniem kotłów i rurociągów pary świeżej.

Celem zabiegów czyszczących jest uzyskanie parametrów pary wymaganych przez producenta turbozespołu. Para podawana do turbiny musi być przegrzana (czyli pozbawiona wilgoci) i czysta. Chodzi o to, by chronić łopatki turbiny przed wilgocią i pomontażowymi drobinkami, które mogłyby uszkodzić turbinę. Czystość pary jest sprawdzana za pomocą miedzianej płytki (4 cm x 4 cm) w którą uderza para z kotła. Dopuszczalna liczba drobin, które w jednostce czasu mogą na płytkę trafić, jest ściśle określona.  Dmuchanie można uznać za zakończone, jeśli w żadnym punkcie powierzchni płytki kontrolnej nie będzie:

a/ śladów uderzeń powyżej 1,35 mm

b/ mniej niż 4 uderzenia pomiędzy 0,7 a 1,35 mm

c/ mniej niż 10 uderzeń pomiędzy 0,25 a 0,7 mm

Rozruch całej instalacji powinien zakończyć się w listopadzie.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin