Urząd Miasta Szczecin uruchamia Call Center dla interesantów

13:47
Urząd Miasta Szczecin uruchamia Call Center dla interesantów
Fot. Mateusz War./Wikimedia Commons/CC-BY-SA-3.0

Od 5 września br. załatwienie sprawy w magistracie ma być łatwiejsze, dzięki uruchomieniu stanowisk do telefonicznej obsługi interesantów.

Z komunikatu prasowego przesłanego przez Centrum Informacji Miasta wynika, że telefoniczną obsługą interesantów będzie zajmować się sześciu konsultantów wspieranych przez specjalistów z merytorycznych wydziałów Urzędu Miasta.

Celem uruchomienia „call center” (Telefonicznego Centrum Informacji Mieszkańców) było umożliwienie mieszkańcom uzyskania niezbędnych informacji pod jednym numerem telefonu: 91 42 45 000. Jeśli jednak okaże się, że sprawa jest zbyt skomplikowana, to interesant zostanie połączony z odpowiednim specjalistą, który udzieli mu pomocy.

W przesłanym przez magistrat komunikacie jest mowa o tym, że interesanci uzyskają pomoc w wypełnieniu dokumentów oraz kompleksową informację o:

– usługach świadczonych przez Urząd,
– sposobie załatwiania spraw i czasie ich realizacji,
– wymaganych dokumentach,
– wysokości ewentualnych opłat, sposobie i miejscu ich uiszczenia,
– statusie realizowanej sprawy.

Z Telefonicznego Centrum Informacji Mieszkańców będzie można korzystać w godzinach pracy Biura Obsługi Interesantów (w poniedziałki od 7.30 do 18.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 7.30 – 16.00).

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl