Uniwersytet Szczeciński wyróżniony podczas Gali Laurów Uniwersyteckich

22 października w Warszawie, podczas Gali Laurów Uniwersyteckich, zostały nagrodzone trzy projekty Uniwersytetu Szczecińskiego.

Projekty realizowane przez pracowników oraz studentów Uniwersytetu Szczecińskiego wygrały w trzech kategoriach:

  • Projekt naukowy – Matematyka w obiektywie;
  • Projekt kulturalny – Gala Aktywności Studenckiej Gryfy Samorządności;
  • Projekt prostudencki – Rights for US.

Przypominamy, że projekty Uniwersytetu Szczecińskiego zostały nominowane 9 kategoriach konkursowych: projekt naukowy – Matematyka w obiektywie, projekt społeczny – US dla Ukrainy, projekt prostudencki – Rights for US, projekt kulturalny – Gala Aktywności Studenckiej Gryfy Samorządności, projekt sportowy – #rUSzamysię, projekt dydaktyczny – Akcja Ewaluacja, Uniwersytet Perspektyw – Akademia Rozwoju Młodego Naukowca, EKO Projekt – Kwiat za grat oraz Media Uniwersyteckie – NiUS Radio.

Ideą Gali Laurów Uniwersyteckich jest wskazywanie inicjatyw, osób i organizacji, które wspierają działalność studentów. 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl