Unikatowe zimozielone dęby Turnera poddano kompleksowej rewitalizacji

Przebudowa Placu Zwycięstwa to duże zadanie związane z modernizacją miejskiej infrastruktury drogowej i komunikacyjnej. W ramach inwestycji zagospodarowywana jest także zieleń. Takimi praca objęte są również drzewa, które znajdują się w obrębie inwestycji.

W obrębie Placu Zwycięstwa, w granicach inwestycji rosną dwa unikatowe w skali kraju, a jedyne w Szczecinie, zimozielone dęby Turnera. Przy okazji prowadzonej przebudowy, drzewa poddane zostały kompleksowej rewitalizacji.

Źródło: Szczecińskie Inwestycje Miejskie

W ramach prac z obrysu koron drzew usunięta została darń, ukształtowane zostały nowe misy ziemne. Na głębokości 6-8 cm wymieniono zostało podłoże. Stare podłoże zostało usunięte ręcznie i zastąpiono je bogatym w zasoby mineralne świeżym i wolnym od patogenów podłożem organicznym. Nowe podłoże poddano mulczowaniu grubo mieloną korą.

Źródło: Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Źródło: Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Z koron drzew usunięto posusz i wykonano delikatne cięcia sanitarne, którymi zostały objęte gałązki nierokujące na utrzymanie żywotności lub wzajemnie krzyżujące się. Wykonane zostały ponadto dwutorowe opryski koron

Źródło: Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Wykonany został oprysk preparatem z grupy środków ochrony roślin przed żerowaniem patogenów słabości typu Topsin oraz oprysk biostymulatorem pobudzającym drzewo do poprawy witalności pędów, pąków i docelowo odbudowy ulistnienia.

Źródło: Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Źródło: Szczecińskie Inwestycje Miejskie

O inwestycji

Zakres prac obejmuje przebudowę układu torowego na odcinku od Bramy Portowej do włączenia w ulicę Krzywoustego, w celu wykonania na tym odcinku wspólnych pasów tramwajowo – autobusowych. Przebudowane zostaną perony przystankowe na wlocie północnym skrzyżowania Brama Portowa oraz powstanie nowy przystanek na placu Zwycięstwa przed skrzyżowaniem z al. Wojska Polskiego i Krzywoustego w kierunku placu Kościuszki.

Źródło: Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Źródło: Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Przebudowie poddane zostaną ponadto nawierzchnie jezdni i chodników. Wybudowane zostanę ścieżki rowerowe. Prace obejmują również usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą, przebudowę i budowę sygnalizacji świetlnych, przebudowę tramwajowej sieci trakcyjnej i systemu sterowania rozjazdu. Zmodernizowane zostanie oświetlenie uliczne i wykonane zostaną elementy małej architektury. Zagospodarowana zostanie zieleń.

Źródło: Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Inwestycja w formule zaprojektuj i wybuduj, realizowana jest w powiązaniu z przebudową śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego. Łączny koszt obu inwestycji to ponad 80 mln zł brutto, z czego blisko 39,8 mln zł brutto to koszt przebudowy Placu Zwycięstwa. Wykonawcą jest Firma Drogowo-Budowlana MTM SA.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl