TRAFO Trafostacja Sztuki w Szczecinie znów dostępna

Od czwartku, 11 listopada TRAFO Trafostacja Sztuki w Szczecinie zostanie ponownie otwarta dla zwiedzających. Oprócz aktualnie prezentowanych wystaw, planowane są też w przyszłym tygodniu ciekawe wydarzenia. 

Wykłady Mistrzowskie*: Krzysztof Bednarski

„Symbole życia po śmierci”

wykład: 17 listopada 2021 r. (wtorek) o 18:00

Krzysztof Bednarski – rzeźbiarz, akcjoner, twórca instalacji i obiektów, plakacista. Mieszka i pracuje w Rzymie i Warszawie. Pracuje indywidualnie, nie jest związany na stałe z żadną grupą, uczelnią, instytucją ani galerią komercyjną. Jego prace znajdują się w kolekcjach najważniejszych muzeów polskich i zagranicznych oraz w licznych kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

Cykl *Wykładów Mistrzowskich w TRAFO prowadzonych przez wybitne artystki i artystów, kuratorki i kuratorów wystaw, krytyczki i krytyków. Każdy z gości zaprezentuje w wykładzie fragment swojego bogatego dorobku twórczego. Podjęta figura mistrza jest daleka od „uczonej ignorancji” i rutyny. Podkreślone zostaje nieustanne poszukiwanie wiedzy i metod twórczych, rewizja i dystans wobec własnej filozofii życia oraz miejsca w świecie. Cykl jest realizowany w ramach współpracy TRAFO i Akademii Sztuki w Szczecinie.
Kuratorzy cyklu: Stanisław Ruksza, Zbigniew Taszycki

Martinka Bobrikova & Oscar de Carmen

otwarte spotkanie artystki i artysty z publicznością podczas ich dwutygodniowej rezydencji w TRAFO: 18 listopada 2021 r. (czwartek) o 18:00

Martinka Bobrikova i Oscar de Carmen to duet artystyczny z Oslo, działający od 2005 r. Ona pochodzi ze Słowacji, on – z Hiszpanii. Oboje ukończyli studia artystyczne w programie Nordic Sound Art oraz w Akademii Sztuki w Malmo w Szwecji. Tworzą prace w przestrzeni publicznej oparte na idei otwartej interakcji z otoczeniem, instalacje, prace dźwiękowe i site-specific, kreują przestrzenie spotkania. Ich realizacje powstają zarówno w galeriach i poza nimi, wykraczając poza ramy dialogu instytucjonalnego. Kontekst jest dla artystów jednym z głównych środowisk wymiany umożliwiających transformację społeczną. Takie podejście pozwala im na krytyczną ocenę własnych korzeni oraz nawyków społecznych i zakwestionowanie mechanizmów tworzących współczesne systemy wartości.

W 2012 r. duet rozpoczął realizację koczowniczego programu rezydencji artystycznych pod nazwą Nomad AIR. Od 2018 r. Bobrikova i de Carmen są kuratorami corocznego wydarzenia – antysympozjum IECES (Międzynarodowe Spotkania Socjologii Społecznej i Środowiskowej), umożliwiającego wymianę doświadczeń z lokalną społecznością, której celem jest omówienie zagadnienia przyszłości niezależnych ram kulturowych oraz zbadanie możliwości wytwarzania wiedzy oraz tworzenia struktur niehierarchicznych.

Martinka Bobrikova i Oscar de Carmen uczestniczyli w wielu rezydencjach artystycznych, m.in. SaSa Art Project w Kambodży, Jatiwangi Art Factory w Indonezji, AIR Krems w Austrii, Hablar en Arte / Curators Network w Madrycie, Arctic Art Institute w Archangielsku, Seoul Art Space Geumcheon, HomeBase Saitama (Japonia), Nida Art Colony w Litwie, Latent Spaces w Singapurze czy MeetFactory w czeskiej Pradze.

Przedpremierowy pokaz filmu „Święto” Małgorzaty Mazur

19 listopada 2021 r. (piątek) o 18:00

Film jest wizualną opowieścią o współczesnej polskiej szkole, o okresie dojrzewania, edukacji patriotycznej i wolności.

W książce „Państwo, szkoła, klasy” Przemysław Sadura analizuje system edukacji jako jeden z najefektywniejszych sposobów wrastania państwa w społeczeństwo. Pisze: „Za sprawą symboliki, którą nasycony jest program nauczania, państwo przestaje być zbiorem instytucji i staje się wyobrażoną całością. W lokalnych instytucjach – szkołach, przedszkolach, świetlicach i bibliotekach szkolnych, stanowiących «końcówki» lub «naczynia włosowate» państwa, dokonuje się (re)definiowanie wspólnot lokalnych i wspólnoty narodowej”.

Po reformie oświaty w Polsce w 2017 roku temat patriotyzmu stał się jednym z istotnych elementów programu nauczania. Film Święto” Małgorzaty Mazur stara się zbadać, jak nauczanie patriotyzmu wygląda w praktyce, obserwując przygotowania do obchodów Święta Niepodległości w specjalnej Szkole Zawodowej. Bohaterowie filmu, członkowie zespołu muzycznego: Damian, Weronika, Zuzia, Janka, Wiktoria dzielą swój czas na naukę pieśni patriotycznych i planowanie wspólnej przyszłości. Prosta historia przygotowań do Obchodów Święta Niepodległości, jest pretekstem do przyjrzenia się szkole, miejsca w którym kształtują się i są kształtowane postawy i poglądy. Autorka skrupulatnie przedstawia treści pieśni patriotycznych i stawia pytanie o rolę jednostki- ucznia w systemie edukacyjnym.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl