Szczecińskie tramwaje będą jeździć dzięki energii z odpadów!

Szczecińskie latarnie uliczne i sygnalizacja świetlna świecą dzięki odnawialnej energii! Dostarcza ją EcoGenerator, zakład działający na Ostrowie Grabowskim w Szczecinie. Dzięki niej działa też Technopark Pomerania. Od stycznia 2024 roku energia z odpadów będzie zasilaniem dla miejskich tramwajów.

Umowa na zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Tramwajów Szczecińskich Sp. z o.o. z Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. została podpisana 1 sierpnia 2023 roku i ma obowiązywać od 1 stycznia do 31 lipca 2024 roku. Umowa została zawarta na siedem miesięcy i ma charakter pilotażowy.

Energia elektryczna wytwarzana przez EcoGenerator z procesu termicznego unieszkodliwiania odpadów będzie napędzać wybrane punkty poboru energii elektrycznej, w tym stacje prostownikowe „Piotra Skargi”, „Gontyny”, „Gdańska”, „Rugiańska”, „Kaliny” oraz „Piesza”. To krok w kierunku zrównoważonego zasilania miejskich tramwajów.

Obecnie przez rejony zasilania tych stacji jeżdżą linie tramwajowe nr: 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11 oraz wszystkie tramwaje wyjeżdzające z Zajezdni Pogodno w kierunku pl. Szarych Szeregów.

Planowana ilość zakupionej energii ma pokryć około 30% zapotrzebowania mocy Tramwajów Szczecińskich Sp. z o.o.

Cena ustalona w umowie to 448,15 zł za MWh, co oznacza, że łączna wartość netto planowanego zakupu energii elektrycznej wyniesie 2 075 149,61 zł. To zdecydowanie niższa kwota niż w przypadku innych ofert.

To tylko jeden z etapów programu ENERGIA Miasta Szczecin, mającego na celu dążenie do osiągnięcia samowystarczalności energetycznej. Docelowo, aż 65% energii potrzebnej do działania miejskich instytucji i jednostek może pochodzić z EcoGeneratora. Planowane są również miejskie farmy fotowoltaiczne oraz inne źródła alternatywne, które mogą wytwarzać do 45 tys. MWh prądu rocznie, zapewniając Szczecinowi pełną niezależność energetyczną.

energia z odpadów
Fot. ZUO Szczecin

O EcoGeneratorze

EcoGenerator to zakład działający od grudnia 2017 roku, który produkuje energię elektryczną i cieplną poprzez kontrolowane spalanie odpadów komunalnych. To istotny krok w kierunku ochrony środowiska i zrównoważonego wykorzystania surowców.

W roku 2022, zakład wytworzył ponad 88,5 tys. MWh energii elektrycznej i ponad 737 tys. GJ energii cieplnej.

Po odjęciu energii na własne potrzeby zakładu, produkcja energii elektrycznej wyniosła 65,5 tys. MWh oraz 726 tys. GJ energii cieplnej. Wytworzona z odpadów energia elektryczna w 2022 roku trafiła do Krajowej Sieci Elektroenergetycznej a ciepło do Szczecińskiej Energetyki Cieplnej.

Odpady z terenu Gminy Miasto Szczecin, a także ich odbiór na podstawie porozumień zawartych między Gminą i innymi gminami, związkami celowymi gmin, to strumień ok. 70 proc. odpadów, które termicznie unieszkodliwia zakład. Pozostałe 30 proc. odpadów to tzw. odpady pozyskane komercyjnie pochodzące od różnych dostawców. Odpady, które trafiają do EcoGeneratora pochodzą tylko i wyłącznie z terytorium Polski.

energia z odpadów
Fot. ZUO Szczecin
energia z odpadów
Fot. ZUO Szczecin

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl