Syrenie Stawy już otwarte. To idealne miejsce na spacer lub wycieczkę rowerową

Urząd Miasta Szczecin poinformował, że zakończyła się rewitalizacja Syrenich Stawów w Lesie Arkońskim. Koszt dofinansowanej z funduszy unijnych inwestycji to ok. 7,5 mln zł.

Syrenie Stawy to 18-hektarowy teren pomiędzy ul. Wincentego Pola, Międzyparkową, Poziomkową i Juliana Fałata w Szczecinie.

W ramach inwestycji wybudowano prawie trzy kilometry alejek o naturalnej nawierzchni przepuszczalnej z kruszyw skalnych, które razem tworzą szlak przyrodniczo-dydaktyczny „Syrenie Stawy” o długości 1,3 km oraz pięć szlaków tematycznych o łącznej długości 1,6 km. Wzdłuż nich ustawiono m.in. trzy altany z nadwodną ekspozycją przyrodniczą oraz osiem altan z planszami przyrodniczo-edukacyjnymi.

Fot. Materiały Urzędu Miasta Szczecinę

Na terenie Syrenich Stawów powstały również: tzw. „zielona klasa” (ośrodek edukacji przyrodniczej z zespołem wiat), plac z terenowymi grami edukacyjnymi, urządzenia do zabawy, dwa pomosty i kładka pomiędzy dwoma stawami.

Jesteśmy bardzo dumni z tej inwestycji, ponieważ okres realizacji był bardzo krótki, a zakres prac ogromny – mówiła podczas dzisiejszego otwarcia Aleksandra Ciszewska, wicedyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin. – Miejsce zostało przygotowane do prowadzenia zajęć z przyrody i ekologii dla starszych i młodszych dzieci. Opracowaliśmy też specjalny program edukacyjny, który będzie tu realizowany.

Prace objęły również usunięcie roślin inwazyjnych, nasadzenie 720 krzewów i 230 drzew gatunków rodzimych, montaż 26 budek dla ptaków i ustawienie 5 domków dla owadów.

W realizację inwestycji zaangażowani byli leśnicy, inspektorzy nadzoru prac dendrologicznych z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, ornitolodzy, chiropterolodzy, a także dendrolodzy i botanicy ze szczecińskich uczelni.

Mapka Syrenich Stawów (powiększenie po kliknięciu)

Fot. Materiały Urzędu Miasta Szczecin

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl