Strażnicy miejscy kontrolują oznakowanie domów

09:14
oznakowanie domów
Fot. UM Szczecin

Numer domu to element istotny nie tylko dla listonosza czy karetki pogotowia, ale także dla skutecznego funkcjonowania instytucji publicznych. Zgodnie z prawem, właściciel obiektu ma obowiązek posiadania takiej tabliczki. Strażnicy miejscy kontrolują oznakowanie domów.

W Polsce, zgodnie z nowelizacją prawa geodezyjnego i kartograficznego z 2023 roku (art. 47b), właściciele nieruchomości zabudowanych mają obowiązek umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym w widocznym miejscu, takim jak ściana frontowa budynku lub ogrodzenie. Termin na spełnienie tego obowiązku wynosi 30 dni od otrzymania zawiadomienia o ustaleniu numeru.

W Szczecinie, zgodnie z informacją przekazaną przez rzeczniczkę prasową Straży Miejskiej, obowiązek ten jest w dużej mierze respektowany. W 2024 roku strażnicy miejscy przeprowadzili 162 kontrole porządkowe posesji, uwzględniając również oznakowanie numerami. Brak zastrzeżeń co do widoczności i sposobu umieszczania tabliczek potwierdza skuteczność tego środka.

Zgodnie z przepisami, właścicielom, którzy nie spełnią tego obowiązku, grozi nagana lub grzywna w wysokości 250 zł. Wcześniej, przed nowelizacją z 2023 r., kara ta obejmowała także brak podświetlenia tabliczki, jednak obecnie ten wymóg został uchylony. W związku z tym, umieszczenie tabliczki z numerem domu jest konieczne, jednak już nie jest wymagane jej podświetlanie.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl