Są chętni na budowę boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej w Szczecinie

Szczeciński magistrat poinformował, że do przetargu na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia przy ul. Bolesława Śmiałego 42-43 stanęły dwie firmy.

Miasto zabezpieczyło na realizację tej inwestycji 2,25 mln zł. Obie złożone w przetargu oferty przekraczają założony budżet. Firma Inwest-Budowa ze Szczecina zaproponowała kwotę 2,34 mln zł, a firma Expert z Dolic wyceniła swoje usługi na 2,57 mln zł. Po przeanalizowaniu dokumentów, komisja przetargowa zdecyduje czy realizować inwestycję za wyższą kwotę czy unieważnić przetarg.

Projekt przewiduje budowę wielofunkcyjnego boiska szkolnego (piłka nożna, piłka ręczna, siatkówka i koszykówka) wraz z wyposażeniem. Wokół boiska zostaną rozstawione piłkochwyty. Zakres prac obejmie również modernizację oświetlenia, przebudowę murków oporowych i kanalizacji deszczowej, utwardzenie ścieżek oraz instalację elementów małej architektury.

Przyszły wykonawca na realizację inwestycji będzie miał 130 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl