Rusza budowa nowych ścieżek rowerowych i chodników na Prawobrzeżu

Szczeciński magistrat poinformował dziś, że wykonawca budowy ścieżek rowerowych oraz przebudowy chodników i parkingów wzdłuż ulicy Łubinowej przejął już plac budowy.

Projekt przewiduje budowę ciągów pieszo-rowerowych o szerokości od 3,8 do 7 metrów po wschodniej stronie ulicy Łubinowej (od strony osiedla Majowe) oraz wewnętrznej drogi wspomagającej (dla ruchu samochodowego, rowerowego oraz pieszego) na odcinku od ulicy Gombrowicza do ulicy Maciejowickiej. Zakres prac obejmuje także przebudowę przystanków, budowę parkingu i rozbudowę sieci chodników prowadzących w kierunku osiedla Majowego. Zaplanowano również korektę geometrii wlotu w ul. Maciejowicką.

– Po stronie zachodniej, wzdłuż całego odcinka ulicy Łubinowej, zostanie poprowadzony ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 4-8 metrów. Tu również przewiduje się przebudowę przystanków autobusowych, schodów prowadzących w kierunku osiedla Słonecznego oraz remont zjazdów na drogi wewnętrzne i pętlę autobusową – informuje Paulina Łątka z Centrum Informacji Miasta.

Po obu stronach ulicy powstaną ścieżki rowerowe z nawierzchnią bitumiczną o szerokości 2–2,5 metra, które zostaną włączone w system istniejących już w tym rejonie dróg rowerowych.

W ramach przedsięwzięcia wykonane zostaną także inne prace. Są wśród nich m.in. budowa i przebudowa sieci wodociągowej, budowa kanalizacji deszczowej, a także budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego.

Wartą blisko 8 mln zł inwestycję realizuje konsorcjum firm Ben-Bruk i Ben-Bruk Benedykt Chłap. Zakończenie prac ma nastąpić w marcu przyszłego roku.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl