Rozpoczyna się przebudowa Modrej i Koralowej

Od wtorku 16 listopada br., ruszą prace przy przebudowie ulicy Modrej i Koralowej. W związku z rozpoczęciem robót należy się spodziewać zmian w organizacji ruchu.

Pierwszy etap robót obejmie odcinek ul. Modrej od ronda przy ul. Szerokiej do ul. Wroniej. Zamknięty dla ruchu samochodowego zostanie odcinek pomiędzy ul. Żyzną a Sikorki. Zachowany zostanie przejazd dla komunikacji miejskiej. Wykonawca planuje wprowadzić zmiany ok. godziny 10:00 rano.

Dodatkowo na ul. Koralowej na odcinku pomiędzy ul. Zaściankową a Nowowiejską zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy (poza komunikacją miejską). Celem zmian jest przekierowanie ruchu samochodowego z Dobrej, tak aby kierowcy jadący do centrum Szczecina, korzystali z objazdu przez Węzeł Głębokie.

Kwestie związane z dojazdami do posesji w trakcie realizacji robót budowlanych, będzie można ustalać indywidualnie z wykonawcą.

Zieleń

Przed rozpoczęciem zasadniczych robót budowlanych, przeprowadzano prace przygotowawcze związane z zielenią. Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w pasie drogowym ulicy Modrej i Koralowej oraz na obszarze bezpośrednio do niego przyległym, zinwentaryzowano łącznie 366 drzew.  Spośród tej ilości drzew do usunięcia zakwalifikowano, z uwagi na nieuniknione kolizje z realizacją inwestycji 40 sztuk. Po dodatkowej inwentaryzacji w terenie, spośród 40 sztuk drzew udało się zachować 9 drzew. Część z nich zostanie przesadzona przy użyciu technologii AIR-SPADE, tak aby nie uszkodzić istniejącego systemu korzeniowego rosnących drzew. Przy jednym z zachowanych drzew ostanie natomiast zastosowane rozwiązanie w postaci chodnika rampowego czyli chodnika podwieszanego.

O inwestycji

Inwestycja obejmuje przebudowę ul. Modrej i Koralowej. W zakres prac wchodzi m.in:

 • poszerzenie jezdni i wykonanie nowej konstrukcji jezdni;
 • wykonanie pasów rowerowych;
 • przebudowa skrzyżowań z drogami publicznymi;
 • przebudowa zatok autobusowych;
 • przebudowa i budowa chodników;
 • przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych;
 • wycinka drzew i krzewów kolidujących z przebudową;
 • wykonanie elementów stałej organizacji ruchu;
 • budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej;
 • budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego,
 • budowa kanału technologicznego;
 • przebudowa kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego;
 • remont przepustu;
 • zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego.

Inwestycja powinna być zrealizowana w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy. Wykonawcą jest STRABAG Sp. z o.o. Koszt prac to ponad 23,8 mln zł brutto. Nadzór nad realizacją sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl