Roślinność na węźle Głębokie została zabezpieczona na zimę

Okres zimowy to czas próby dla wielu roślin znajdujących w bliskim sąsiedztwie pasa drogowego. Zwłaszcza nowe nasadzenia, wymagają w tym okresie szczególnej uwagi.

W rejonie Węzła Głębokie, wzdłuż poboczy, na których wykonane zostały nasadzenia zieleni, pojawiły się w ostatnim czasie wygrodzenia, których celem jest ochrona roślinności.

Roślinność na węźle Głębokie zabezpieczona na zimę
Fot. UM Szczecin
Fot. UM Szczecin
Fot. UM Szczecin
Fot. UM Szczecin
Fot. UM Szczecin

Zabezpieczenia mają chronić rośliny przed błotem pośniegowym czy środkami stosowanymi w ramach zimowego utrzymania ulic. Wykonane zostały z podwójnej agrowłókniny, która jest przymocowana do wbitych w ziemię drewnianych palików.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl