Ranking Szkół Wyższych „Perspektywy 2021” – ZUT w czołówce!

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (ZUT) zajął pierwsze miejsce, uwzględniając wszystkie uczelnie na terenie naszego kraju pod względem innowacyjności. Jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkie uczelnie techniczne, szczeciński ZUT zajmuje 9 miejsce. W ogólnej klasyfikacji szkół wyższych ta uczelnia plasuje się na 31 miejscu. Ranking został przygotowany już 22 raz, a zorganizowała go Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”.

Najlepsze szkoły wyższe w Polsce

To Uniwersytet Jagielloński jest tą najlepszą uczelnią w całej Polsce. Na drugim miejscu znalazł się Uniwersytet Warszawski, a na trzecim miejscu Politechnika Warszawska.

ZUT zajmuje dobre, 9 miejsce wśród wszystkich uczelni technicznych. Cieszy też 1 miejsce otrzymane za innowacyjność. Warto wyróżnić też 5 miejsce ZUT w klasyfikacji kierunków. Takie zajęła inżynieria materiałowa prowadzona na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT.

W rankingu uwzględniony został również Uniwersytet Szczeciński. Ten w klasyfikacji ogólnej znalazł się w grupie uczelni na pozycjach 52-60. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku uczelnia zajęła 50 miejsce.

Kryteria, jakie uwzględnia ranking

Ranking tworzony jest na podstawie aż 27 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów. To:  Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Efektywność naukowa, Potencjał naukowy, Innowacyjność i Umiędzynarodowienie. Należy dodać, że ranking „Perspektywy” to jeden z czterech, które posiadają międzynarodowy certyfikat jakości „IREG Approved”. Jego metodologię opracowuje Kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, b. prezesa Polskiej Akademii Nauk.

Wyniki całego rankingu Perspektywy można znaleźć TUTAJ.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl