Przejazd ulicą Granitową będzie możliwy dopiero po zakończeniu robót

Po ostatniej naradzie na placu budowy węzła Granitowa ustalono, że do czasu zakończenia prac na zamkniętym odcinku ulicy, kierowcy muszą korzystać z objazdu. Podjęto też decyzję o intensyfikacji robót, żeby przejazd mógł zostać udostępniony jak najszybciej.

W odpowiedzi na liczne apele ze strony mieszkańców, które dotyczyły braku przejazdu ul. Granitową, zorganizowano spotkanie z udziałem inwestora (Gmina Miasto Szczecin) i wykonawcy (konsorcjum firm Roverpol oraz Rover Infraestructuras). Miało ono na celu zweryfikowanie możliwości zmiany obowiązującej organizacji ruchu i zminimalizowanie utrudnień dla kierowców.

ul. Granitowa przejazd październik 2020
Fot. Urząd Miasta Szczecin
Analiza organizacji ruchu i wnioski ze spotkania

Po wizji w terenie stwierdzono jednak, że nie ma możliwości, aby przejazd ul. Granitową był udostępniony dla ruchu, nawet przez krótkie okresy w ciągu dnia. Wzmożony ruch pojazdów mógłby bezpośrednio wpłynąć na bezpieczeństwo oraz tempo prowadzenia robót budowlanych.

Odrzucono również pomysł wprowadzenia ruchu wahadłowego, który spowodowałoby jeszcze większe utrudnienia w ruchu, zwłaszcza dla osób przemieszczających się w stronę autostrady A6 lub w kierunku centrum miasta.

Nie ma też miejsca na wytyczenie dodatkowego pasa ruchu, umożliwiającego płynny zjazd w ul. Granitową, bo wtedy kierowcy chcący przejechać przez ul. Granitową blokowaliby ruch w stronę ul. Krygiera lub przejazd w ulicę Marmurową.

Podczas narady przeanalizowano też możliwość zorganizowania innego, krótszego objazdu okolicznymi osiedlowymi uliczkami. Jednak są one zbyt wąskie, by móc zorganizować płynny i bezpieczny objazd, który dodatkowo nie będzie zagrażał okolicznym posesjom oraz ich mieszkańcom.

ul. Granitowa przejazd październik 2020
Fot. Urząd Miasta Szczecin
Barierki dla bezpieczeństwa prac budowlanych

Na obu wjazdach ulicy Granitowej postawiono barierki, gdyż kierowcy nagminnie nie stosowali się do obowiązującej organizacji ruchu. To z kolei zagrażało bezpieczeństwu robót budowlanych. Przejazd zamkniętym odcinkiem mają tylko pojazdy komunikacji miejskiej, służby ratunkowe, wybrane pojazdy służb porządkowych, a także osoby posiadające kartę osoby niepełnosprawnej. W tym ostatnim przypadku zdarzały się jednak sytuacje nadużywania uprawnień ze strony kierowców, w celu skrócenia sobie przejazdu. Osoby pilnujące przejazd zostały poinstruowane, aby przepuszczać tylko te pojazdy, które są faktycznie do tego uprawnione.

Przejazd dopiero po zakończeniu prac

Ze względu na wszystkie wymienione czynniki podjęto decyzję, że odcinek ul. Granitowej pozostanie zamknięty do czasu zakończenia na nim prac sieciowych i odtworzenia nawierzchni, umożliwiającej bezpieczny przejazd w obu kierunkach. W najbliższych dniach prace na budowie zostaną zintensyfikowane, tak aby możliwie szybko udostępnić zamknięty odcinek. Jeśli będzie taka konieczność, będą one realizowane także w godzinach wieczornych i nocnych.

ul. Granitowa przejazd październik 2020
Fot. Urząd Miasta Szczecin
O inwestycji

Inwestycja obejmuje budowę skrzyżowania z wyspą centralną z sygnalizacją świetlną oraz przebudowę ulic Krygiera i Granitowej, znajdujących się w sąsiedztwie skrzyżowania. Oprócz tego w ramach prac rozebrany zostanie istniejący, wyłączony z ruchu most drogowy nad rzeką Regalicą. W jego miejsce pojawi się nowa przeprawa. Zakres prac obejmuje również budowę chodników i ścieżek rowerowych, oznakowanie dróg, przebudowę kanalizacji deszczowej, a także montaż oświetlenia i ekranów akustycznych.

Koszt całej inwestycji to ponad 104 mln zł. Wykonawcą prac jest konsorcjum firm Roverpol Sp. z o.o. oraz Rover Infraestructuras S.A. Nadzór nad realizacją sprawuje Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 72 797 093,95 zł.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl