Protest tysiąca miast w Szczecinie

Dziś na ulice całego świata wszyły tysiące młodych ludzi. Tylko w samej Polsce w akcję zaangażowało się aż 60 miast.

Ta data nie została wybrana przypadkowo. 20 września poprzedza szczyt klimatyczny ONZ w Nowym Jorku. Dlatego zaplanowano największy w historii Młodzieżowy Strajk klimatyczny. Inicjatorem „Protestu Tysiąca Miast” jest Młodzieżowy Strajk Klimatyczny.

W całej akcji wzięła udział młodzież ze 130 krajów.

Tylko w Berlinie ulicami przeszło 270 tysięcy ludzi, którym los naszej planety nie jest obojętny. Protestujący domagają się prawdziwej polityki klimatycznej.

W polskich miastach może było nieco mniej tłocznie, ale nie musimy się wstydzić: tysiące zaangażowanych młodych ludzi protestowało w obronie swojej przyszłości.

Młodzi ludzie tak licznie dziś protestujący chcą zwrócić uwagę rządzących na procesy jakie już obecnie zachodzą na naszej planecie. Ocieplenie klimatu, topniejące lodowce, płonące płuca ziemi, wymierające gatunki to tylko niektóre problemy z jakimi obecnie się zmagamy. Dlatego należy szybko przeciwdziałać by przyszłe pokolenia miały szanse żyć w przyjaznym środowisku.

W Szczecinie strajkująca młodzież przeszła spod Urzędu Miasta na plac Orła Białego.

Obecnie na placu Orła Białego do późnych godzin wieczornych trwa festyn klimatyczny.

Publiée par Młodzieżowy Strajk Klimatyczny Szczecin sur Vendredi 20 septembre 2019

Jakie mają postulaty?

1. Żądamy prowadzenia polityki klimatycznej w oparciu o aktualne stanowisko nauki wyrażone w najnowszych raportach Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) powołanego przez ONZ. Oczekujemy, że sugerowane przez środowisko naukowe rozwiązania będą wdrażane niezwłocznie we współpracy międzynarodowej.

2. Wzywamy rząd polski, by oficjalnie uznał katastrofę klimatyczną poprzez ogłoszenie stanu kryzysu klimatycznego. Kwestia kryzysu nie może być przedmiotem ideologicznych sporów – w obliczu katastrofy musimy mówić wspólnym głosem, ponad podziałami.

3. Domagamy się zawarcia kompleksowej i aktualnej wiedzy o mechanizmach kryzysu klimatycznego w podstawie programowej na wszystkich szczeblach edukacji, przy zapewnieniu kadrze nauczycielskiej obowiązkowych szkoleń w tym zakresie.
Jednocześnie edukację klimatyczną w pełnym zakresie swoich kompetencji powinny zapewniać samorządy lokalne.

4. Żądamy by media wzięły na siebie odpowiedzialność za uświadamianie społeczeństwa o bezpośrednich zagrożeniach związanych z kryzysem klimatycznym.
Wzywamy do priorytetyzacji tematu katastrofy klimatycznej w przekazie medialnym oraz posługiwania się językiem odzwierciedlającym wagę problemu.

5. Żądamy przyjęcia przez parlament RP ustawy powołującej ekspercką i niezależną Radę Klimatyczną, której zadaniem będzie opracowanie strategii osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski do roku 2040 oraz kontrola realizacji tej strategii.
Ustawa ta musi być stworzona przy aprobacie środowiska naukowego, maksymalnej transparentności i przy szerokich konsultacjach społecznych.

6. Oczekujemy podjęcia natychmiastowych kroków prowadzących do przeprowadzenia sprawiedliwej transformacji gospodarki w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych.
Wymagamy by respektowano prawa i potrzeby wszystkich których dotkną skutki transformacji, szczególnie osób zatrudnionych w sektorach energetyki, rolnictwa, przemysłu i transportu.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl