Profesorowie Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego wśród najbardziej wpływowych i cytowanych naukowców świata

W ostatnim rankingu „World’s Top 2% Scientists” – najbardziej wpływowych i najczęściej cytowanych naukowców świata doceniono działania dwóch profesorów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego: prof. dr hab. n. med. Jana Lubińskiego i prof. dr hab. n. med. Dariusza Chlubka.

Ranking „World’s Top 2% Scientists” – uważany za najbardziej prestiżowy na świecie, jest stworzony przez naukowców ze Stanford University (USA) – klasyfikowanym na drugim miejscu wśród wszystkich uniwersytetów świata, przy współpracy z firmą Elsevier (Niderlandy) – jednym z największych światowych wydawnictw naukowych i firmą SciTech Strategies (USA) – organizacją zajmującą się badaniami środowiska naukowego dla instytucji akademickich i korporacyjnych.

Założyciele listy obejmującej 2% najbardziej wpływowych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki (w 2021 roku ok. 190 000 z kilkudziesięciu krajów świata) dokładnie badają cały przebieg kariery naukowej od momentu, w którym ukazały się pierwsze cytowania danego autora do roku poprzedzającego opublikowanie rankingu (ostatni ranking obejmuje dane zgromadzone do roku 2020).

Każdego roku ranking jest sporządzany w oparciu o 41 najbardziej obiektywnych i precyzyjnych kryteriów naukowych. Są wśród nich m.in.: ogólna liczba opublikowanych prac, liczba prac, w których naukowiec jest jedynym, pierwszym lub ostatnim autorem, liczba odrębnych prac cytujących danego naukowca, ogólna liczba cytowań, liczba cytowań artykułów, w których naukowiec jest jedynym, pierwszym lub ostatnim autorem, indeks Hirscha, tzw. hm index, w którym bierze się pod uwagę liczbę współautorów w publikacjach zaliczanych do indeksu Hirscha itd. Wszystkie kryteria dotyczące cytowań są kategoryzowane w dwóch grupach: uwzględniającej wszystkie cytowania i uwzględniającej cytowania bez autocytowań. Dochodzą do tego kryteria opracowane przez naukowców Stanford University, będące różnego rodzaju wskaźnikami.

Profesorowie Jan Lubiński i Dariusz Chlubek znaleźli się wśród 957 polskich naukowców wyróżnionych w rankingu.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl