Otwarcie ofert na dostawę BikeS IV generacji

Konsorcjum firm Orange i Roovee  zgłosiło się do przetargu na stworzenie kompleksowego systemu wypożyczalni rowerów miejskich Bike_S. Zamówienie obejmuje dostawę 800 rowerów IV generacji wyposażonych w GPS i urządzenia zabezpieczające przed nieuprawnionym wypożyczeniem.

Otwarcie ofert miało miejsce w siedzibie zamawiającego, czyli miejskiej spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne. Przed upływem wyznaczonego terminu wpłynęła jedna oferta konsorcjum: Orange Polska S.A. (lider) i Roovee S.A. (członek) – 5 465 700,25 zł brutto. Kwota zaplanowana na sfinansowanie zamówienia to 4 920 000 zł brutto. Złożona oferta zostanie teraz przeanalizowana.

Realizacja zamówienia podzielona została na trzy etapy. W pierwszym wykonawca w ciągu maks. 80 dni dostarczy 400 rowerów, przygotuje aplikację i oprogramowanie niezbędne do działania systemu. W drugim (10 do 30 dni od zakończenia etapu pierwszego)  przekaże 200 kolejnych rowerów, w trzecim (w czasie od 10 do 30 dni) – pozostałe 200 sztuk.

BikeS IV generacji

Nowe rowery będą wyposażone w autonomiczne blokady. Korzystanie z nich będzie możliwe wyłącznie za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Stacje z zamkami nie będą potrzebne. Zastąpią je widoczne w aplikacji strefy postoju, to jest miejsca ze stojakami. Rowery będzie można wypożyczać i zdawać w całym obszarze funkcjonowania BikeS, ale za zwrot roweru poza strefą postoju trzeba będzie zapłacić dodatkowo 10 zł. Z kolei po odstawieniu pozostawionego poza strefą postoju roweru do strefy postoju na konto użytkownika wpłynie 5 zł ekstra.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl