Ostatnie dni naboru na mieszkania komunalne

Do zakończenia naboru na mieszkania komunalne pozostało już tylko kilka dni. W siedzibie Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych swoje wnioski do tej pory złożyło 1360 osób. Nabór potrwa do 15 września.

zbilk

Nabór wniosków trwa od 15 kwietnia. Osoby, które w trakcie jego trwania złożą swoje wnioski mogą ubiegać się o wynajem mieszkań socjalnych, lokali do remontu, oraz lokali z zasobów TBS. Do tej pory do Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych wpłynęło 622 wnioski o wynajęcie lokalu socjalnego, 654 o wynajęcie lokalu do remontu na koszt najemcy, oraz 84 wniosków o wynajęcie mieszkań z zasobów TBS.

W ostatnich dniach naboru zdecydowanie wzrosła liczba osób składających wnioski. W ciągu poprzedniego tygodnia dokumenty niezbędne do wynajmu mieszkania złożyło ponad 200 osób. Dlatego ZBiLK zachęca, by osoby, które mają zamiar złożyć wniosek nie zwlekały z wypełnieniem formalności do ostatniej chwili. Wiąże się to z oczekiwaniem w długich kolejkach, które mogą powstać w ostatnich dniach naboru.

O wynajęcie mieszkania może ubiegać się każdy pełnoletni mieszkaniec Gminy Miasta Szczecin o niezaspokojonych potrzebach mieszkaniowych. Każdy wniosek zostanie poddany ocenie punktowej, w oparciu, o którą sporządzony zostanie wykaz złożonych wniosków uszeregowanych według liczby przyznanych punktów. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów o umieszczeniu na wykazie i kolejności przyznawania prawa najmu zadecyduje losowanie. Wykazy podawane będą do publicznej wiadomości.

W przypadku pytań i wątpliwości można się udać do siedziby ZBiLK przy ul. Mariackiej 25 codziennie od godziny 7.30 do 15.30. Do dyspozycji zainteresowanych pozostają pracownicy Działu Gospodarowania Lokalami Mieszkalnymi (pok. nr 21) Tel. – 91 48 86 327; 91 43 45 455; 91 48 86 362.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin