Ogrodu za filharmonią dla mieszkańców jednak nie będzie?

Na początku czerwca radni miejscy, Przemysław Słowik i Patryk Jaskulski, poinformowali, że ogród na tyłach Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie będzie dostępny dla mieszkańców. Z medialnych doniesień wynika jednak, że Komenda Wojewódzka Policji negatywnie zaopiniowała ten pomysł.

W związku z oświadczeniem KWP w Szczecinie radni wystosowali w tej sprawie interpelację:

Dotarły do nas informacje medialne dotyczące negatywnej opinii Policji w sprawie udostępnienia mieszkańcom ogrodu za Filharmonią. Jak czytamy w opublikowanym fragmencie tej opinii: „Po dokonanej analizie dotyczącej priorytetu zapewnienia bezpieczeństwa zarówno uczestników, jak i samego obiektu KWP w Szczecinie, w tym Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych, wydana została negatywna opinia w zakresie powszechnego udostępnienia tego terenu. Jednocześnie uwzględniane jest wydanie warunkowej, każdorazowo uzgadnianej zgody na organizowanie imprez przez jednostki podległe Urzędowi Miasta Szczecin po wcześniejszym dokonaniu montażu na czas udostępnienia osobom postronnym działki stałego ogrodzenia o wysokości co najmniej 3 metrów, uniemożliwiającego przedostanie się na teren Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, oraz zapewnienie stałej ochrony realizowanej przez podmiot posiadający do tego uprawnienia, pełniący dedykowane czynności ochronne na granicy działki sąsiadującej z obiektem Policji”. – czytamy w piśmie do Prezydenta Miasta Szczecina.

Interpelacja zawiera też szereg pytań, wśród których znalazło się zapytanie o decyzję Miasta w sprawie udostępnienia terenu dla mieszkańców:

  • Jaka podstawa prawna, nakłada na miasto obowiązek uzyskania opinii Policji w tej sprawie?
  • Na jakiej podstawie prawnej Komendant Wojewódzki Policji oczekuje od GMS zabezpieczenia w postaci budowy 3-metrowego ogrodzenia, o którym wspomina negatywna opinia Policji?
  • Jak negatywna opinia Policji wpływa na plany miasta dotyczące sprzedaży działki przy Komendzie Wojewódzkiej? Czy oznacza to, że miasto nie może sprzedać terenu deweloperowi?
  • Czy miasto wystąpiło do Komendy Wojewódzkiej Policji z opinią w związku z wystawieniem sąsiedniej działki na sprzedaż?
  • Czy negatywna opinia Policji oznacza, że GMS wycofuje się z udostępnienia ogrodu w wyznaczonych godzinach w okresie letnim?

Interpelacja wpłynęła 23.06.23 na odpowiedź Miasta musimy zatem poczekać.

Zobacz także:

Ogród za Filharmonią będzie otwarty dla mieszkańców!

 

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl