Odpowiedź Miasta na interpelację dotyczącą niszczejącego terenu po minigolfie

Przemysław Słowik w swojej interpelacji do Prezydenta Szczecina zapytał o losy nieruchomości, na której niegdyś funkcjonował minigolf. Jest odpowiedź Miasta w tej sprawie.

Jak poinformował Magistrat rzeczona działka objęta była umową dzierżawy zawartą na okres 20 lat w celu zagospodarowania terenu na tymczasowy plac zabaw i urządzeń do uprawiania minigolfa, z możliwością wybudowania obiektu użytkowego.  Jednak z uwagi na zadłużenie ZBiLK wypowiedział umowę w trybie natychmiastowym z jednoczesnym obowiązkiem wydania przedmiotu dzierżawy.

Niestety dzierżawca nie przekazał nieruchomości w związku z czym prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie tego. Jeżeli dzierżawca się z tego nie wywiąże, Gmina Miasto Szczecin będzie się starało odzyskać działkę na drodze sądowej. Aktualnie ZBiLK nalicza Spółce opłaty za bezumowne korzystanie w wysokości 3 843,63 zł. Dodatkowo dzierżawca zobowiązany jest utrzymywania nieruchomości w odpowiednim stanie, w przypadku nieprawidłowości jest upominany przez ZBiLK w celu ich usunięcia.

Sprawa dalszego zagospodarowania terenu jest analizowana.

Mamy w Szczecinie wiele lokalnych firm, które pewnie chętnie poprowadziłyby minigolf lub inną formę działalności rekreacyjno-gastronomicznej. Urząd Miasta wszczął procedurę prowadzącą do odzyskania działki na drodze sądowej, ale zajmie to przynajmniej kilka miesięcy. Będę monitorował sprawę do końca. – podsumował i zapewnił autor interpelacji, Przemysław Słowik.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl